« Iza 2:16 Księga Izajasza 2:17 Iza 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie nachylona wyniosłość ludzi, i uniżona będzie wysokość mężów: a sam Pan wywyższy się w on dzień.
2.GDAŃSKA.1881I będzie nachylona wyniosłość człowiecza, a wywyższenie ludzkie zniżone będzie; ale sam Pan wywyższony będzie dnia onego.
3.GDAŃSKA.2017I wyniosłość człowieka będzie ugięta i pycha ludzka będzie poniżona, a sam tylko PAN zostanie wywyższony w tym dniu.
4.CYLKOWI ukorzy się duma człowieka, i zniży pycha mężów, a wywyższon będzie Wiekuisty Sam w dzień ów.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy pycha człowieka będzie poniżona i upokorzona ludzka wyniosłość. Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego,
6.BRYTYJKAI zniży się pycha człowieka, a wyniosłość ludzka opuści się, lecz jedynie Pan wywyższy się w owym dniu,
7.POZNAŃSKAPycha człowieka zostanie ugięta, ludzka wyniosłość będzie poniżona, a sam tylko Jahwe dnia tego ujawni swój majestat.
8.WARSZ.PRASKAI będzie upokorzona wyniosłość człowiecza i poniżona zarozumiałość ludzka i tylko jeden Bóg będzie wywyższony w dniu owym,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc ukorzy się duma człowieka i zniży pycha mężów, a w ów dzień wywyższony będzie Sam WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016i opadnie wyniosłość człowieka, zniży się ludzka pycha, i tylko PAN będzie wywyższony w tym dniu.