« Iza 2:20 Księga Izajasza 2:21 Iza 2:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wnidzie w rozpadliny skalne i w maclochy kamienne przed obliczem strachu Pana i przed chwałą majestatu jego, gdy powstanie, aby karał ziemię.
2.GDAŃSKA.1881I wnijdzie w rozpadliny skalne, i na wierzchołki opok przed strachem Pańskim, i przed chwałą majestatu jego, gdy powstanie, aby potarł ziemię.
3.GDAŃSKA.2017I wejdzie w szczeliny skalne i na szczyty opok ze strachu przed PANEM i przed chwałą jego majestatu, gdy powstanie, aby przerazić ziemię.
4.CYLKOWBy wnijść w rozpadliny skał i w szczeliny głazów w trwodze przed Wiekuistym i blaskiem majestatu Jego, gdy powstanie, by wstrząsnąć ziemią.
5.TYSIĄCL.WYD5gdy wejdzie między rozpadliny skalne i w szczeliny opoki ze strachu przed Panem i przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię.
6.BRYTYJKAA wejdzie do jaskiń skalnych i do szczelin między opokami ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią.
7.POZNAŃSKA[Sam zaś] wejdzie w rozpadliny skalne i do szczelin wśród głazów z trwogi przed Jahwe, przed blaskiem Jego potęgi, gdy On powstanie, by porazić ziemię.
8.WARSZ.PRASKAI schroni się w rozpadlinach skalnych oraz w podziemnych jaskiniach, schowa się przed obliczem Strasznego Pana, przed blaskiem Jego Majestatu, kiedy się podniesie, aby drżeniem napełnić ziemię.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby w trwodze przed WIEKUISTYM i blaskiem Jego majestatu gdy powstanie, by wstrząsnąć ziemią wejść w rozpadliny skał oraz w szczeliny głazów.
10.EIB.BIBLIA.2016Sam bowiem będzie krył się w dziurach skalnych, w rozpadlinach między urwiskami, ze strachu przed PANEM i przed blaskiem Jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią!