« Mat 19:13 Ewangelia Mateusza 19:14 Mat 19:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Jezus rzekł: Niechajcie dziatek, i nie brońcie jim przyść do mnie. Bo takich jest królestwo niebieskie.
2.WUJEK.1923Lecz Jezus rzekł im: Zaniechajcie dziatek, a nie zabraniajcie im przychodzić do mnie; albowiem takowych jest królestwo niebieskie.
3.RAKOW.NTA Jezus rzekł: Zaniechajcie dziatek, ani ich hamujcie przychodzić do mnie; abowiem takowych jest ono Królestwo niebieskie.
4.GDAŃSKA.1881Lecz Jezus rzekł: Zaniechajcie dziatek, a nie zabraniajcie im przychodzić do mnie; albowiem takich jest królestwo niebieskie.
5.GDAŃSKA.2017Lecz Jezus powiedział: Zostawcie dzieci i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, bo do takich należy królestwo niebieskie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATLecz Jezus rzekł im: Zaniechajcie dziatek, a nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem takowych jest królestwo niebieskie.
7.SZCZEPAŃSKIJezus zaś rzekł {do nich}: Puśćcie dziatwę! i nie wzbraniajcie jej przychodzić do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie.
8.GRZYM1936A Jezus im rzecze: Zostawcie dzieci w spokoju i nie wzbraniajcie im przyjść do mnie: takich jest bowiem królestwo niebieskie.
9.DĄBR.WUL.1973Lecz Jezus rzekł im: Dajcie dzieciom pokój, a nie wzbraniajcie im przychodzić do mnie: takich jest bowiem Królestwo Niebieskie.
10.DĄBR.GR.1961Lecz Jezus rzekł: Dajcie im spokój, a nie wzbraniajcie im przychodzić do mnie: takich jest bowiem Królestwo Niebieskie.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz Jezus rzekł: Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie.
12.BRYTYJKALecz Jezus rzekł: Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie; albowiem do takich należy Królestwo Niebios.
13.POZNAŃSKAA Jezus powiedział: - Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie i nie powstrzymujcie ich, bo do takich (jak one) należy królestwo niebieskie.
14.WARSZ.PRASKAWówczas Jezus powiedział: Puśćcie dzieci i nie zabraniajcie im przyjść do Mnie. Do takich właśnie należy królestwo niebieskie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz Jezus powiedział: Dopuśćcie dzieci oraz nie zabraniajcie im do mnie przychodzić, bowiem takich jest Królestwo Niebios.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus natomiast powiedział: Zostawcie dzieci w spokoju. Nie przeszkadzajcie im przychodzić do Mnie, ponieważ do takich jak one należy Królestwo Niebios.
17.TOR.NOWE.PRZ.Lecz Jezus powiedział: Dopuśćcie dzieci i nie zabraniajcie im przyjść do mnie; bo takich jest Królestwo Niebios.