« Mat 19:16 Ewangelia Mateusza 19:17 Mat 19:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł mu: Co mię zowiesz dobrym? Nikt dobry, tylko jeden Bóg. A jeśli chcesz wniść do żywota, zachowuj przykazania.
2.WUJEK.1923Który mu rzekł: Co mię pytasz o dobrem? Jedenci jest dobry, Bóg. A jeźli chcesz wniść do żywota, chowaj przykazania.
3.RAKOW.NTA on rzekł jemu: Przecz mię zowiesz dobrym? żaden nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. A jeśli chcesz wniść do onego żywota, chowajże przykazania.
4.GDAŃSKA.1881Ale mu on rzekł: Przecz mię zowiesz dobrym? nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg; a jeźli chcesz wnijść do żywota, przestrzegaj przykazań.
5.GDAŃSKA.2017Lecz on mu odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden – Bóg. A jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA on mu rzekł: Co mię pytasz o dobrym? Jeden ci jest dobry, Bóg. A jeśli chcesz wniść do żywota, chowajże przykazania.
7.SZCZEPAŃSKIA On mu odpowiedział: Czemu Mnie pytasz o to, co jest dobre? Jeden jest dobry, {Bóg}. Jeśli zaś chcesz wejść do żywota, chowaj przykazania.
8.GRZYM1936Jezus mu rzecze: Dlaczego mię dobrym nazywasz? Tylko Bóg jest dobry. Jeśli chcesz wejść do żywota, chowaj przykazania.
9.DĄBR.WUL.1973A on mu rzekł: Czemu mię pytasz o dobro? Jeden tylko Bóg jest dobry. A jeśli chcesz wnijść do żywota, zachowuj przykazania.
10.DĄBR.GR.1961A on mu rzekł: Czemu mię pytasz o dobro? Jeden jest tylko Dobry. A jeśli chcesz wejść do żywota, zachowuj przykazania.
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania.
12.BRYTYJKAA On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.
13.POZNAŃSKAOdpowiedział mu: - Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. Jeśli chcesz wejść do życia, to zachowuj przykazania.
14.WARSZ.PRASKAJezus odpowiedział: Czemu Mnie pytasz o to, co dobre? Jest tylko jeden Dobry. A jeśli chcesz wejść w posiadanie życia, zachowuj przykazania.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale on mu rzekł: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Jeden, Bóg. A jeśli chcesz objąć władzę co do życia, to strzeż przykazań.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA On mu odpowiedział: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko Dobry. Jeśli natomiast chcesz posiąść życie, przestrzegaj przykazań.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ale On mu powiedział: Czemu mówisz do mnie – dobry? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. A jeśli chcesz wejść do życia, zachowuj przykazania.