« Mat 19:17 Ewangelia Mateusza 19:18 Mat 19:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi mu: Które? A Jezus rzekł: One: nie zabijesz, nie będziesz cudzołożyć, nie ukradniesz, nie poświadczysz fałszywie.
2.WUJEK.1923Rzekł mu: Które? A Jezus rzekł: Nie będziesz mężobójstwa czynił; Nie będziesz cudzołożył; Nie będziesz czynił kradzieży; Nie będziesz fałszywego świadectwa mówił.
3.RAKOW.NTMówi mu: Które? a Jezus rzekł: Ono: Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mu: Których? A Jezus rzekł: Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa;
5.GDAŃSKA.2017I zapytał go: Których? Jezus odpowiedział: Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa;
6.SOŁOWEYCZYK.MATRzekł mu: Które? A Jezus odpowiedział: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie świadcz fałszywie.
7.SZCZEPAŃSKIPyta Go: Które? A Jezus powiedział: »Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa,
8.GRZYM1936Jakie? zapytał młodzieniec. Jezus odpowiedział: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie kłam;
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł mu: Które? Jezus zaś powiedział: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa,
10.DĄBR.GR.1961Pyta go: Które? Jezus zaś powiedział: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa,
11.TYSIĄCL.WYD5Zapytał Go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie,
12.BRYTYJKAMówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa,
13.POZNAŃSKAPyta Go: - Które? - "Nie będziesz zabijał - odpowiedział Jezus - nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie zeznawał,
14.WARSZ.PRASKAA on zapytał: Które? Jezus zaś odpowiedział: Te oto: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu: Których? A Jezus powiedział: Nie będziesz mordował, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKtórych? - zapytał. Tych - usłyszał. - Masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy,
17.TOR.NOWE.PRZ.Mówi do Niego: Jakie? A Jezus powiedział: Te: nie będziesz mordował, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa;