« Mat 19:18 Ewangelia Mateusza 19:19 Mat 19:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Czci ojca i matkę, a umiłujesz bliźniego swego jako siebie samego.
2.WUJEK.1923Czcij ojca twego i matkę twoję; a będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.
3.RAKOW.NTCzci Ojca twego, i matkę. A miłować będziesz bliźniego twego, jako samego siebie.
4.GDAŃSKA.1881Czcij ojca twego i matkę, i miłować będziesz bliźniego swego, jako siebie samego.
5.GDAŃSKA.2017Czcij swego ojca i matkę oraz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATCzcij ojca twego i matkę twoję: Miłuj bliźniego twego jako samego siebie.
7.SZCZEPAŃSKIczcij ojca {swego} i matkę {swą}«, a »miłuj bliźniego swego, jak siebie samego«.
8.GRZYM1936czcij ojca twego i matkę twoją; kochaj bliźniego jak siebie samego.
9.DĄBR.WUL.1973czcij ojca twego i matkę twoją, a miłuj bliźniego twego jako siebie samego.
10.DĄBR.GR.1961czcij ojca i matkę, a miłuj bliźniego twego jako siebie samego.
11.TYSIĄCL.WYD5czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego.
12.BRYTYJKACzcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego.
13.POZNAŃSKAczcij ojca i matkę i będziesz kochał bliźniego jak samego siebie".
14.WARSZ.PRASKACzcij ojca twego i matkę twoją, a bliźniego twego kochaj jak siebie samego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.szanuj twego ojca i matkę, i będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITszanować ojca i matkę, oraz: masz kochać swojego bliźniego jak samego siebie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Czcij swojego ojca i matkę, i: Będziesz miłował swojego bliźniego, jak samego siebie.