« Mat 19:19 Ewangelia Mateusza 19:20 Mat 19:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi mu młodzieniec: Wszego tego strzegłem (zmłodości mojej) czego mi jeszce niedostawa?
2.WUJEK.1923Rzekł mu młodzieniec: Wszystkiegom tego strzegł od młodości mojéj, czegóż mi jeszcze nie dostawa?
3.RAKOW.NTMówi mu on młodzieniec: Wszytkiegom tego strzegł z młodości mojej; czegóż mi jeszcze nie dostawa?
4.GDAŃSKA.1881Rzekł mu młodzieniec: Tegom wszystkiego przestrzegał od młodości swojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje?
5.GDAŃSKA.2017Powiedział mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. Czego mi jeszcze brakuje?
6.SOŁOWEYCZYK.MATRzekł im młodzieniec: Wszystkiegom tego strzegł od młodości mojej, czegóż mi jeszcze nie dostawa?
7.SZCZEPAŃSKIRzecze Mu młodzieniec: Wszystkiego tego przestrzegałem {od młodości mojej}; czegóż mi jeszcze nie dostaje?
8.GRZYM1936Młodzieniec odpowiedział mu: Od młodości mojej zachowałem to wszystko; czegóż mi jeszcze nie dostaje?
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze mu młodzieniec. Wszystkiegom tego strzegł od młodości mojej, czegóż brak mi jeszcze?
10.DĄBR.GR.1961Rzecze mu młodzieniec: Wszystkiego tego strzegłem, czegóż brak mi jeszcze?
11.TYSIĄCL.WYD5Odrzekł Mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?
12.BRYTYJKAMówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegóż mi jeszcze nie dostaje?
13.POZNAŃSKAMówi Mu młodzieniec: - Przestrzegałem tego wszystkiego, czegoż mi jeszcze brakuje? -
14.WARSZ.PRASKAA młodzieniec ów powiedział: Wszystko to czyniłem. Czegóż mi jeszcze brak?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego pilnowałem od mojej młodości; czego mi jeszcze brakuje?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMłody człowiek oświadczył: To wszystko wypełniłem. Czego mi jeszcze brak?
17.TOR.NOWE.PRZ.Mówi do Niego młodzieniec: To wszystko zachowywałem od swojej młodości; czego mi jeszcze brakuje?