« Mat 19:21 Ewangelia Mateusza 19:22 Mat 19:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A usłyszawszy młodzieniec tę rzecz, odszedł smętny, był bo mając imiona mnogie.
2.WUJEK.1923A gdy słowo młodzieniec usłyszał, odszedł smutny; albowiem miał majętności wiele.
3.RAKOW.NTA usłyszawszy młodzieniec onę mowę, odszedł zasmucony; miał bowiem osiadłości wiele.
4.GDAŃSKA.1881A gdy młodzieniec te słowa usłyszał, odszedł smutny; albowiem wiele miał majętności.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł smutny, miał bowiem wiele dóbr.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy to głowo młodzeniec usłyszał, odszedł smutny; albowiem miał majętności wiele.
7.SZCZEPAŃSKIAliści młodzian, usłyszawszy <to> słowo, odszedł smutny, albowiem posiadał wielkie dobra.
8.GRZYM1936Co słysząc młodzieniec odszedł zasmucony, bo miał majętności wiele.
9.DĄBR.WUL.1973Gdy posłyszał słowo to młodzieniec, odszedł zasmucony, miał bowiem majętności wiele.
10.DĄBR.GR.1961Gdy posłyszał słowo to młodzieniec, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątku.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
12.BRYTYJKAA gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności.
13.POZNAŃSKAUsłyszawszy to młodzieniec odszedł zasmucony. Miał bowiem wielkie bogactwa.
14.WARSZ.PRASKAUsłyszawszy te słowa, młodzieniec odszedł zasmucony, jako że posiadał wielkie dobra.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony; bowiem miał liczne majętności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tych słowach młody człowiek odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł smutny; albowiem był człowiekiem mającym wiele posiadłości.