« Mat 19:26 Ewangelia Mateusza 19:27 Mat 19:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy odpowiedając Piotr rzekł mu: Oto my zostawili wszytko, i posliśmy za tobą, cóż przeto będzie nam?
2.WUJEK.1923Tedy Piotr odpowiadając rzekł mu: Otośmy my opuścili wszystko i poszliśmy za tobą: cóż nam tedy będzie?
3.RAKOW.NTTedy odpowiedziawszy Piotr, rzekł mu: Otośmy my opuścili wszytkie rzeczy, i poszliśmy za tobą; cóż tedy będzie nam?
4.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiadając Piotr, rzekł mu: Otośmy my opuścili wszystko, i poszliśmy za tobą; cóż nam tedy za to będzie?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Piotr odezwał się do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to będziemy mieli?
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy Piotr odpowiadając rzekł mu: Otośmy my opuścili wszystko, i poszliśmy za tobą, cóż nam tedy będzie?
7.SZCZEPAŃSKIWówczas Piotr odezwał się i rzekł doń: Otośmy opuścili wszystko i poszli za Tobą; cóż więc z nami będzie?
8.GRZYM1936Wtedy rzekł mu Piotr: Otośmy opuścili wszystko i poszliśmy za tobą; co odbierzemy za to?
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy odpowiadając Piotr powiedział do niego: Otośmy opuścili wszystko i poszliśmy za tobą; cóż więc otrzymamy?
10.DĄBR.GR.1961Wtedy odpowiadając Piotr powiedział do niego: Otośmy opuścili wszystko i poszli za tobą; cóż więc otrzymamy?
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Piotr rzekł do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?
12.BRYTYJKAWtedy odpowiadając Piotr rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą; cóż za to mieć będziemy?
13.POZNAŃSKAWtedy Piotr Go zapytał: - Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?
14.WARSZ.PRASKAWtedy Piotr odpowiadając rzekł do Niego: Oto my właśnie zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą: cóż więc otrzymamy za to?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Piotr odpowiadając, rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko i zaczęliśmy cię naśladować; zatem, jak nam będzie?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy odezwał się Piotr: Zauważ, że my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Na co więc możemy liczyć?
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy odpowiedział Piotr, mówiąc do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą; co za to mieć będziemy?