« Mat 19:3 Ewangelia Mateusza 19:4 Mat 19:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on odpowiedając rzeł jim: (Aza) nie czytaliście, iż który uczynił z początku męszczyznę i niewiastę uczynił je?
2.WUJEK.1923Który odpowiadając, rzekł im: Nie czytaliście, iż który stworzył człowieka od początku, mężczyznę i niewiastę stworzył je? I rzekł:
3.RAKOW.NTA on odpowiedziawszy rzekł im: Nie czytaliście, iż ten który uczynił od początku, mężczyznę i niewiastę uczynił je?
4.GDAŃSKA.1881A on odpowiadając rzekł im: Nie czytaliście, iż ten, który stworzył na początku człowieka, mężczyznę i niewiastę uczynił je?
5.GDAŃSKA.2017A on im odpowiedział: Nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą?
6.SOŁOWEYCZYK.MATA on odpowiadając, rzekł: Nie czytaliście, iż ten który stworzył człowieka od początku, mężczyznę i niewiastę stworzył je, i rzekł:
7.SZCZEPAŃSKILecz On odpowiadając rzekł {im}: Czy nie czytaliście, że Stwórca {człowieka} »uczynił ich na początku mężczyzną i niewiastą«?
8.GRZYM1936A on im tak odpowiedział: Nie czytaliście, że stwórca na początku mężczyznę i niewiastę stworzył? i rzekł:
9.DĄBR.WUL.1973A on odpowiadając rzekł im: Czyż nie czytaliście, że ten, który stworzył człowieka na początku, „mężczyznę i niewiastę stworzył ich” i rzekł:
10.DĄBR.GR.1961A on odpowiadając rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca na początku mężczyznę i niewiastę stworzył ich i rzekł:
11.TYSIĄCL.WYD5On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?
12.BRYTYJKAA On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę?
13.POZNAŃSKAOdpowiedział: - Czy nie czytaliście, że "Stwórca na początku stworzył ich mężczyzną i kobietą"?
14.WARSZ.PRASKAA On odpowiedział: Czyż nie czytaliście, że Stwórca stworzył na początku mężczyznę i kobietę,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on odpowiadając, rzekł im: Czy nie czytaliście, że Ten, który stworzył, na początku męskim i żeńskim ich uczynił?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę?
17.TOR.NOWE.PRZ.A On w odpowiedzi, rzekł im: Czy nie czytaliście, że Ten, który stworzył, od początku uczynił ich mężczyzną i kobietą?