« Mat 19:4 Ewangelia Mateusza 19:5 Mat 19:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł: dla tego zostawi człowiek ojca i matkę i przylnie k żenie swej, i będą oboje w ciało jedno.
2.WUJEK.1923Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną swoją, i będą dwoje w jednem ciele.
3.RAKOW.NTI rzekł: Dla tego opuści człowiek Ojca i Matkę, a przyłączy się ku żenie swej; i będą oni dwa w jedno ciało.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a przyłączy się do żony swojej, i będą dwoje jednem ciałem.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział: Dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.
6.SOŁOWEYCZYK.MATDla tego opuści człowiek ojca i matkę, i przyłączy się ku żonie swej: i będą dwoje w jednem ciele.
7.SZCZEPAŃSKIi rzekł: »Dlatego człowiek opuści ojca i matkę, i złączy się z żoną swoją, i staną się <oni> dwoje jednem ciałem«.
8.GRZYM1936Dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę i złączy się z żoną swoją i staną się oboje jednem ciałem.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną swoją, i będą dwoje w jednym ciele.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną swoją i będą dwoje w jednym ciele.
11.TYSIĄCL.WYD5I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.
12.BRYTYJKAI rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem.
13.POZNAŃSKAI powiedział: "Dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i połączy się z żoną i oni dwoje staną się jednym ciałem".
14.WARSZ.PRASKAi powiedział: Tak więc opuści mężczyzna swego ojca i swoją matkę, aby się połączyć ze swoją żoną. I będą we dwoje niczym jedno ciało.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I powiedział: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a złączy się ze swą żoną, i będą dwoje dla jednego ciała wewnętrznego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego - ciągnął - człowiek opuszcza swojego ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną i ci dwoje stają się jednym ciałem.
17.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział: Dlatego opuści mąż swojego ojca i matkę, i zostanie złączony ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem?