« Mat 19:5 Ewangelia Mateusza 19:6 Mat 19:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto już nie są dwie, ale ciało jedno. Co przeto Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.
2.WUJEK.1923A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.
3.RAKOW.NTA tak już więcej nie są dwa, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.
4.GDAŃSKA.1881A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało; co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.
5.GDAŃSKA.2017A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.
7.SZCZEPAŃSKIZatem niema już dwojga, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza.
8.GRZYM1936Nie ma więc już dwojga, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.
9.DĄBR.WUL.1973A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.
10.DĄBR.GR.1961A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.
11.TYSIĄCL.WYD5A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.
12.BRYTYJKAA tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.
13.POZNAŃSKATak że już nie są dwojgiem (ludzi), ale jednym człowiekiem. Tak więc co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.
14.WARSZ.PRASKAPrzeto nie są już dwoje, lecz stanowią jedno ciało. Co tedy złączył Bóg, tego niech nie rozdziela człowiek.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, że nie są już dwoje, ale jedno ciało wewnętrzne; co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTak więc nie ma już dwojga - jest jedno ciało. Co zatem Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela.
17.TOR.NOWE.PRZ.Tak że już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.