« Mat 19:7 Ewangelia Mateusza 19:8 Mat 19:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi jim: iż Moiżesz prze twardość serca waszego dozwolił wam odpuszczać żony wasze, lecz spoczątku nie było tak.
2.WUJEK.1923Rzekł im: Iż Mojżesz dla twardości serca waszego dopuścił wam opuszczać żony wasze, lecz od początku nie było tak.
3.RAKOW.NTRzekł im: Iż Moyzesz przez zatwardziałość serca waszego pozwolił wam opuścić żony wasze; lecz od początku nie było tak.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł im: Mojżesz dla zatwardzenia serca waszego dopuścił wam, opuścić żony wasze, lecz z początku nie było tak.
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedział im: Z powodu zatwardziałości waszego serca Mojżesz pozwolił wam oddalić wasze żony, ale od początku tak nie było.
6.SOŁOWEYCZYK.MATRzekł im: Iż Mojżesz dla twardości serca waszego dopuścił wam opuszczać żony wasze: lecz od początku nie było tak.
7.SZCZEPAŃSKIOdpowiedział im: Mojżesz ze względu na twarde serce wasze pozwolił wam oddalać żony wasze; z początku jednak nie było tak.
8.GRZYM1936Opowiada Jezus: Mojżesz pozwolił wam na rozwody dla waszych twardych serc, ale na początku tak nie było.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł im: Mojżesz ze względu na twarde serca wasze dozwolił wam opuszczać żony wasze, lecz na początku nie było tak.
10.DĄBR.GR.1961A on rzecze im: Mojżesz ze względu na twarde serca wasze dozwolił wam opuszczać żony wasze, lecz na początku nie było tak.
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział im: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było.
12.BRYTYJKARzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było.
13.POZNAŃSKAMówi im: - Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się z powodu waszego zatwardziałego serca, ale na początku tak nie było.
14.WARSZ.PRASKAA On powiedział im: To ze względu na zatwardziałość waszych serc pozwolił wam Mojżesz oddalić żony wasze, lecz na początku tak nie było.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi im: Mojżesz wam pozwolił oddalić wasze żony ze względu na twardość waszego serca, lecz od początku tak nie powstało.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się z żonami ze względu na upór waszych serc, jednak na początku tak nie było.
17.TOR.NOWE.PRZ.Powiedział im: Mojżesz z powodu zatwardziałości waszego serca pozwolił wam oddalić wasze żony, lecz od początku tak nie było.