« Psal 29:1 Księga Psalmów 29:2 Psal 29:3 » 

1.WUJEK.1923Przynoście Panu chwałę imieniowi jego: kłaniajcie się Panu w sieni świętéj jego.
2.GDAŃSKA.1881Oddawajcie Panu chwałę imienia jego; kłaniajcie się Panu w ozdobie świętobliwości.
3.GDAŃSKA.2017Oddajcie PANU chwałę należną jego imieniu, oddajcie PANU pokłon w ozdobie świętości.
4.GÖTZE.1937Oddawajcie Panu chwałę imienia Jego; módlcie się do Pana w ozdobie świętobliwości!
5.CYLKOWNieście Bogu cześć imienia Jego; korzcie się przed Wiekuistym w nastroju świętym.
6.KRUSZYŃSKIOddajcie Panu chwałę, uczcijcie pokłonem imię Pańskie w Przybytku świętym.
7.ASZKENAZY Oddajcie Jehowie chwałę Jego imienia, skłońcie się Jehowie w pięknie odświętnem.
8.SZERUDAOddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego. Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie!
9.TYSIĄCL.WYD1(28:2) Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia, w świętym stroju uwielbiajcie Pana.
10.TYSIĄCL.WYD5Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia, na świętym dziedzińcu wielbijcie Pana!
11.BRYTYJKAOddajcie Panu chwałę należną imieniu jego! Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie!
12.POZNAŃSKAoddajcie Jahwe chwałę, należną Jego Imieniu, w świętych szatach padnijcie na twarz przed Jahwe!
13.WARSZ.PRASKAOddajcie cześć imieniu Pana, padnijcie przed Panem na twarz w Jego przybytku!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nieście BOGU cześć Jego Imienia; w świętym nastroju ukorzcie się przed PANEM.
15.EIB.BIBLIA.2016Oddajcie PANU chwałę godną Jego imienia! Pokłońcie Mu się w świętej szacie!