« Psal 29:6 Księga Psalmów 29:7 Psal 29:8 » 

1.WUJEK.1923Głos Pański rozmiatający płomień ognisty.
2.GDAŃSKA.1881Głos Pański krzesze płomień ognisty.
3.GDAŃSKA.2017Głos PANA krzesze płomienie ognia.
4.GÖTZE.1937Głos Pański krzesze płomienie ogniste;
5.CYLKOWGłos Boży krzesze płomienie ognia.
6.KRUSZYŃSKIGłos Pański wznieca płomienie.
7.ASZKENAZY Głos Jehowy roznieca płomienie ognia.
8.SZERUDAGłos Pana krzesze płomienie ogniste.
9.TYSIĄCL.WYD1(28:7) Głos Pana wznieca płomienie ognia,
10.TYSIĄCL.WYD5Głos Pana rozsiewa ogniste strzały,
11.BRYTYJKAGłos Pana krzesze płomienie ogniste.
12.POZNAŃSKAGłos Jahwe krzesze języki ogniste;
13.WARSZ.PRASKAGłos Pana rozrzuca ogniste strzały,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Głos BOGA krzesze płomienie ognia.
15.EIB.BIBLIA.2016Głos PANA wznieca płomienie,