« Psal 29:8 Księga Psalmów 29:9 Psal 29:10 » 

1.WUJEK.1923Głos Pański przygotujący łanie, i odkryje gęstwy: a w kościele jego wszyscy chwałę dadzą.
2.GDAŃSKA.1881Na głos Pański z bólem rodzą łanie, i odkrywają się lasy; ale w kościele swym opowiada wszystkę chwałę swoję.
3.GDAŃSKA.2017Głos PANA sprawia, że z bólem rodzą łanie i ogołacają się lasy, a w jego świątyni każdy opowiada o jego chwale.
4.GÖTZE.1937Na głos Pański rodzą łanie i obnażają się lasy; a w świątyni Jego wszyscy oddają Mu cześć.
5.CYLKOWGłos Boży wstrząsa dęby, i ogołaca bory, a w przybytku Jego wszystko głosi chwałę.
6.KRUSZYŃSKIGłos Pański sprawia, że rodzą łanie, i ogołaca lasy, a w kościele swym wszystką swą chwałę opowiada.
7.ASZKENAZY Głos Jehowy pędzi wirem łanie do porodu i z listowia obnaża gęste lasy a w pałacu Swym On wszak cały tchnie chwalą.
8.SZERUDAGłos Pana sprawia, że łanie rodzą przedwcześnie i kozice są wypłoszone. Ale w świątyni Jego wszystko woła: Chwała!
9.TYSIĄCL.WYD5Głos Pana sprawia bolesny poród kozic i ronienie owiec, a w Jego pałacu wszystko woła: Chwała!
10.BRYTYJKAGłos Pana wykorzenia dęby I obnaża lasy, A w świątyni jego wszystko woła: Chwała!
11.POZNAŃSKAGłos Jahwe wyrywa dęby i ogołaca lasy, a w Świątyni Jego wszyscy wołają: "Chwała!"
12.WARSZ.PRASKAGłos Pana dęby wyrywa z ziemi i całe lasy powala, a w Jego przybytku wszystko woła: Chwała!
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Głos WIEKUISTEGO wstrząsa dęby i ogołaca bory, a w Jego Przybytku wszystko głosi chwałę.