« Łuk 23:11 Ewangelia Łukasza 23:12 Łuk 23:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I stali się przyjacielmi sobie i Piłat i Herod onego dnia. Pierwej bo byli nieprzyjaciele między sobą.
2.WUJEK.1923I stali się przyjacioły Herod i Piłat onego dnia, bo przedtem byli sobie nieprzyjacielmi.
3.RAKOW.NTI sstali się przyjacioły i Piłat i Herod w onże dzień między sobą; bo przedtym w nieprzyjaźni byli między sobą.
4.GDAŃSKA.1881I stali się sobie przyjaciołmi Piłat z Herodem onegoż to dnia; bo sobie byli przedtem nieprzyjaciołmi.
5.GDAŃSKA.2017W tym dniu Piłat i Herod stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem byli sobie wrogami.
6.SZCZEPAŃSKITego zatem dnia Herod i Piłat stali się nawzajem przyjaciółmi, albowiem przedtem byli sobie wrogami.
7.MARIAWICII stali się przyjaciółmi Piłat z Herodem w on dzień, bo przedtem byli sobie nieprzyjaciółmi.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tegoż dnia nawiązały się przyjazne stosunki między Herodem i Piłatem. Poprzednio bowiem odnosili się do siebie wrogo.
9.GRZYM1936I od tego dnia Herod i Piłat, którzy przedtem żyli w nieprzyjaźni, stali się przyjaciółmi.
10.DĄBR.WUL.1973I stali się dnia onego Herod i Piłat przyjaciółmi, albowiem przedtem byli sobie wrogami.
11.DĄBR.GR.1961I dnia owego Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, chociaż przedtem byli sobie wrogami.
12.TYSIĄCL.WYD5W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni.
13.BRYTYJKAI stali się Herod i Piłat tego dnia przyjaciółmi; poprzednio bowiem byli sobie wrogami.
14.POZNAŃSKATego dnia Herod i Piłat zostali przyjaciółmi, przedtem bowiem byli wrogami.
15.WARSZ.PRASKAI stali się przyjaciółmi tego dnia Herod i Piłat, choć przedtem byli wrogami.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc w tym dniu Herod i Piłat stali się z sobą przyjaciółmi, bo wcześniej byli względem siebie we wrogości.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW taki to sposób tego dnia Herod i Piłat stali się przyjaciółmi; wcześniej bowiem byli wrogami.
18.TOR.PRZ.2023I stali się Piłat i Herod w tym dniu przyjaciółmi, wcześniej bowiem byli sobie wrogami.