« Łuk 23:18 Ewangelia Łukasza 23:19 Łuk 23:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który był dla niejakiego rozruchu uczynionego w mieście i (dla) mężobójstwa posadzon do ciemnice.
2.WUJEK.1923Który był dla niejakiego rozruchu w mieście uczynionego i dla mężobójstwa posadzon do więzienia.
3.RAKOW.NTKtóry był dla rostyrku niejakiego uczynionego w mieście, i dla mordu wrzucon do ciemnice.
4.GDAŃSKA.1881Który był dla niejakiego rozruchu w mieście uczynionego, i dla mężobójstwa wsadzony do więzienia.
5.GDAŃSKA.2017Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch wywołany w mieście i za zabójstwo.
6.SZCZEPAŃSKIktórego osadzono w więzienia za jakiś rokosz, wzniecony w mieście, i za morderstwo.
7.MARIAWICIA ten był dla jednego rozruchu uczynionego w mieście i dla mężobójstwa wsadzony do ciemnicy.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ten dostał się do więzienia za jakieś rozruchy w mieście i za morderstwo.
9.GRZYM1936A ten był uwiązany za jakiś rozruch w mieście i za morderstwo.
10.DĄBR.WUL.1973Ten zaś osadzony był w więzieniu za rozruch wzniecony w mieście i za zabójstwo.
11.DĄBR.GR.1961Ten zaś osadzony był w więzieniu za jakiś bunt wzniecony w mieście, i za zabójstwo.
12.TYSIĄCL.WYD5Był on wtrącony do więzienia za jakieś rozruchy powstałe w mieście i za zabójstwo.
13.BRYTYJKAA ten został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w mieście rozruchu i zabójstwa.
14.POZNAŃSKATen zaś został osadzony w więzieniu za jakiś rozruch wywołany w mieście i za zabójstwo.
15.WARSZ.PRASKA[Barabasz] był uwięziony za to, że podczas pewnego rozruchu w mieście dopuścił się zabójstwa.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który był wsadzony do więzienia z powodu jakiejś zwady dokonanej w mieście oraz morderstwa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LIT(Człowiek ten znalazł się w więzieniu z powodu jakichś rozruchów w mieście oraz z powodu zabójstwa).
18.TOR.PRZ.2023Który był wtrącony do więzienia z powodu jakiegoś rozruchu w mieście i morderstwa.