« 1Jan 2:12 1 List Jana 2:13 1Jan 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Piszę wam ojcowie, żeście poznali (onego który jest) od początku. Piszę wam młodzieńcy, żeście zwyciężyli złośliwego.
2.WUJEK.1923Piszę wam, ojcowie! żeście poznali tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieniaszkowie! iżeście zwyciężyli złośnika. Piszę wam, dziateczki! iżeście poznali Ojca.
3.RAKOW.NTPiszę wam Ojcowie, iżeście poznali onego który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, iżeście zwyciężyli onego złośnika.
4.GDAŃSKA.1881Piszę wam, ojcowie! żeście poznali tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy! żeście zwyciężyli onego złośnika.
5.GDAŃSKA.2017Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was, dzieci, bo poznałyście Ojca.
6.JACZEWSKIOznajmiam wam, ojcowie, żeście poznali tego, który był od początku; - młodzieńcy, żeście pokonali złego ducha,
7.MARIAWICIPiszę wam, ojcowie, żeście poznali Tego, Który od początku jest. Piszę wam, młodzieńcy, żeście zwyciężyli onego złego (ducha). Piszę wam, dziatki, żeście poznali Ojca.
8.DĄBR.WUL.1973Piszę wam, ojcowie, żeście poznali tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, żeście zwyciężyli złego ducha.
9.DĄBR.GR.1961Piszę wam, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, że zwyciężyliście złego ducha.
10.TYSIĄCL.WYD5Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego.
11.BRYTYJKAPiszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego.
12.POZNAŃSKAPiszę wam, ojcowie, że poznaliście Tego, który był od początku. Piszę wam, młodzieńcy, że zwyciężyliście Złego.
13.WARSZ.PRASKAPragnę uświadomić wam, ojcowie, że poznaliście Tego, który istnieje od początku. Wam zaś, młodzieńcy, donoszę, że pokonaliście Złego.
14.KALETAPiszę wam, ojcowie, że poznaliście [tego, który jest] od początku. Piszę wam, młodzieńcy, że zwyciężyliście złośnika.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Piszę wam, rodzice, że poznaliście Tego od początku. Piszę wam młodzieńcy, że zwyciężyliście złego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPiszę do was, ojcowie, gdyż poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, gdyż zwyciężyliście złego.
17.TOR.PRZ.Piszę wam, ojcowie, bo poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę wam, dzieci, bo poznaliście Ojca.