« 1Jan 2:21 1 List Jana 2:22 1Jan 2:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto jest kłamca, chyba kto przy, iż Jesus jest Christus? Ten jest antychryst zapierając ojca i syna.
2.WUJEK.1923Kto jest kłamcą, jedno ten, który przy, iż Jezus nie jest Chrystusem? Ten jest Antychryst, który przy Ojca i Syna.
3.RAKOW.NTKto jest kłamcą, jedno który przy iż Jezus nie jest onym Christusem? ten jest on Antychrist, który przy Ojca i Syna.
4.GDAŃSKA.1881Kto jest kłamcą? Azaż nie ten, który zapiera, iż Jezus nie jest Chrystusem? Ten jest antychryst, który się zapiera Ojca i Syna.
5.GDAŃSKA.2017Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna.
6.JACZEWSKIKto jest kłamcą? - Oto ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem; a kto tego zaprzecza, ten jest antychrystem, ten zaprzecza istnieniu Ojca i Syna.
7.MARIAWICIKtóż jest kłamcą, jeżeli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus nie jest Chrystusem? Ten jest Antychrystem, kto przeczy Ojca i Syna.
8.DĄBR.WUL.1973Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, co zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem. Taki jest Antychrystem, który zaprzecza Ojca i Syna.
9.DĄBR.GR.1961Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, co zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Taki jest Antychrystem, który zaprzecza Ojca i Syna.
10.TYSIĄCL.WYD5Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna.
11.BRYTYJKAKtóż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna.
12.POZNAŃSKACzyż nie ten jest kłamcą, kto przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest Antychrystem, kto wypiera się Ojca i Syna.
13.WARSZ.PRASKAKtóż tedy jest kłamcą? Otóż ten, kto nie uznaje, że Jezus jest Mesjaszem. Prawdziwym Antychrystem jest ten, kto nie uznaje ani Ojca, ani Syna.
14.KALETAKto jest kłamcą? Azaż nie [ten, który] zapiera, że Jezus nie jest Chrystusem? Ten jest antychryst, [który] się_zapiera Ojca i Syna.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, co zaprzecza mówiąc, że Jezus nie jest Chrystusem? Ten jest antychrystusem, co zaprzecza Ojcu oraz Synowi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA kto jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten, kto przeczy Ojcu i Synowi, jest antychrystem.
17.TOR.PRZ.Kto jest kłamcą? Czy nie ten, kto przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który zapiera się Ojca i Syna.