« Mat 4:13 Ewangelia Mateusza 4:14 Mat 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(Aby się spełniło co rzeczono przez Ezajasza proroka mówiącego:
2.WUJEK.1923Aby się wypełniło, co jest rzeczono przez Izajasza proroka:
3.RAKOW.NTAby się wypełniło, co powiedziano przez Ezaiasza Proroka mówiącego:
4.GDAŃSKA.1881Aby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego:
5.GDAŃSKA.2017Aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza:
6.SOŁOWEYCZYK.MATAby się wypełniło co jest rzeczono przez Izajasza proroka.
7.SZCZEPAŃSKIaby się spełniła przepowiednia Izajasza proroka:
8.GRZYM1936Aby się wypełniły słowa Izajasza proroka, który powiedział:
9.DĄBR.WUL.1973Aby się wypełniło, co jest przepowiedziane przez Izajasza Proroka:
10.DĄBR.GR.1961Aby się wypełniło, co jest przepowiedziane przez Izajasza Proroka:
11.TYSIĄCL.WYD5Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
12.BRYTYJKAAby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego:
13.POZNAŃSKAaby się wypełniło to, co powiedział prorok Izajasz:
14.WARSZ.PRASKAI tak oto miała się wypełnić przepowiednia proroka Izajasza:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby mogło być wypełnione, co powiedziano przez proroka Izajasza, mówiącego:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób wypełniły się słowa proroka Izajasza:
17.TOR.NOWE.PRZ.Aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: