« Mat 4:16 Ewangelia Mateusza 4:17 Mat 4:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Od tąd począł Jesus przepowiedać i mówić: Pokajcie się, przybliżyło się bo królestwo niebieskie.
2.WUJEK.1923Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Pokutę czyńcie; albowiem przybliżyło się królestwo niebieskie.
3.RAKOW.NTOd tąd począł Jezus obwoływać, i mówić: Kajcie się, abowiem się przybliżyło ono królestwo niebieskie.
4.GDAŃSKA.1881Od onego czasu począł Jezus kazać i mówić: Pokutujcie, albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie.
5.GDAŃSKA.2017Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić: Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATOdtąd począł Jezus kazać i mówić: Pokutę czyńcie: albowiem przybliżyło się królestwo niebieskie.
7.SZCZEPAŃSKIOdtąd zaczął Jezus nauczać i głosić: Pokutę czyńcie, bo przybliżyło się królestwo niebieskie!
8.GRZYM1936Odtąd zaczął Jezus głosić swoją naukę i napominać: Pokutujcie, albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie.
9.DĄBR.WUL.1973Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie.
10.DĄBR.GR.1961Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Czyńcie pokutę, bowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie.
11.TYSIĄCL.WYD5Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.
12.BRYTYJKAOdtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.
13.POZNAŃSKAOdtąd Jezus zaczął głosić (ewangelię) i mówić: - Nawróćcie się, bo królestwo niebieskie jest blisko.
14.WARSZ.PRASKAOd tego momentu począł Jezus nauczać wołając: Nawróćcie się, bo królestwo niebieskie jest blisko.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od owego czasu Jezus zaczął głosić i mówić: Skruszcie się, bowiem zbliżyło się Królestwo Niebios.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Jezus zaczął głosić: Opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko.
17.TOR.NOWE.PRZ.Od tego czasu zaczął Jezus głosić i mówić: Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.