« Mat 4:17 Ewangelia Mateusza 4:18 Mat 4:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Chodząc lepak przy morzu Galileyskiem ujrzał dwu bratu: Szymona rzeczonego Piotrem i Andrzeia brata jego miecące sieć do morza, byli bo rybitwi, i mówi jim:
2.WUJEK.1923A gdy Jezus chodził nad morzem Galilejskiem, ujrzał dwu braciéj, Symona, którego zowią Piotrem, i Andrzeja, brata jego, zapuszczające sieci w morze; (albowiem byli rybitwi).
3.RAKOW.NTA przechadzając się Jezus nad morzem Galileyskim, ujźrzał dwu bratu: Symona nazwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, zarzucające sieć w morze; byli bowiem rybitwi.
4.GDAŃSKA.1881A gdy Jezus chodził nad morzem Galilejskiem, ujrzał dwóch braci: Szymona, którego zowią Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zapuszczali sieć w morze; albowiem byli rybitwy.
5.GDAŃSKA.2017A gdy Jezus przechodził nad Morzem Galilejskim, zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, jego brata, którzy zapuszczali sieć w morze; byli bowiem rybakami.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy Jezus chodził nad morzem Galilejskiem, ujrzał dwóch braci, Symona, którego zowią Piotrem i Andrzeja brata jogo, zapuszczających sieci w morze (albowiem byli rybitwi).
7.SZCZEPAŃSKIA przechodząc brzegiem morza Galilejskiego, ujrzał (Jezus) dwóch braci: Szymona, którego zowią Piotrem, i jego brata Andrzeja, jak zarzucali sieci w morze; byli bowiem rybakami.
8.GRZYM1936I gdy Jezus chodził nad morzem galilejskiem, spotrzegł dwóch braci; Szymona zwanego Piotrem, i Andrzeja jego brata, którzy zarzucali sieci w morze (byli bowiem obaj rybakami).
9.DĄBR.WUL.1973A gdy Jezus przechadzał się nad Morzem Galilejskim, ujrzał dwóch braci, Szymona, którego zowią Piotrem, i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieci w morze (byli bowiem rybakami).
10.DĄBR.GR.1961A gdy szedł brzegiem Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, którego zowią Piotrem, i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieci w morze (byli bowiem rybakami).
11.TYSIĄCL.WYD5Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, [Jezus] ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
12.BRYTYJKAA [Jezus] idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwu braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami.
13.POZNAŃSKAIdąc brzegiem Morza Galilejskiego, zobaczył dwóch braci: Szymona zwanego Piotrem i jego brata Andrzeja, którzy zarzucali sieci w morze; byli bowiem rybakami.
14.WARSZ.PRASKAIdąc kiedyś wzdłuż Morza Galilejskiego, zobaczył Jezus dwu braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, jego brata, jak zarzucali sieć w morze; byli bowiem rybakami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus przechodząc obok morza Galilei, ujrzał dwóch braci: Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, jego brata, którzy zapuszczali sieć w morze; bo byli rybakami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzechadzając się wzdłuż Jeziora Galilejskiego, Jezus zobaczył dwóch braci. Byli to Szymon, zwany Piotr, i Andrzej, jego brat. Zarzucali oni sieci, gdyż byli rybakami.
17.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus, idąc nad Morzem Galilejskim, ujrzał dwóch braci: Szymona, którego nazywano Piotrem, i Andrzeja, jego brata, zarzucających sieć rybacką w morze; byli bowiem rybakami.