« Mat 4:23 Ewangelia Mateusza 4:24 Mat 4:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wyszedł słuch o nim na wszytkę Syryią. I wodzili do niego wszytki chore, rozmaitemi niemocami i boleściami zjęte, i opętane, i lunatyki, i paraliżowate, i uleczał je.
2.WUJEK.1923I rozeszła się sława jego po wszystkiéj Syryi, i przynosili mu wszystkie źle się mające, rozmaitemi chorobami i dręczeniem zjęte, i którzy djabelstwa mieli, i lunatyki i powietrzem ruszone, i uzdrowił je.
3.RAKOW.NTI poszedł słuch o nim; na wszytkę Syryą; i przynieśli mu wszytkie źle się mające, rozmaitymi chorobami i dręczeniem zięte, i opętane, i lunatyki, i powietrzem ruszone; i uzdrowił je.
4.GDAŃSKA.1881I rozeszła się wieść o nim po wszystkiej Syryi; i przywodzono do niego wszystkie źle się mające, a rozmaitemi chorobami i mękami zdjęte, także i opętane, i lunatyki i powietrzem ruszone; i uzdrawiał je.
5.GDAŃSKA.2017A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. I przyprowadzano do niego wszystkich, którzy się źle czuli, którzy byli nękani różnymi chorobami i cierpieniami, a także opętanych, obłąkanych i sparaliżowanych, a on ich uzdrawiał.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI rozeszła się sława jego po wszystkiej Syryi: i przynosili mu wszystkie źle się mające, rozmaitemi chorobami i dręczeniami zdjęte: i którzy djabelstwa mieli i lunatyki i powietrzem ruszone, i uzdrowił je.
7.SZCZEPAŃSKIToteż wieść o Nim rozeszła się po całej Syryi. I znoszono doń wszystkich chorych, nawiedzonych różnemi słabościami i cierpieniami, równie jak opętanych, lunatyków i paraliżem tkniętych, a On ich uzdrawiał.
8.GRZYM1936I rozeszła się sława jego po całej Syrji: przynoszono do niego wszystkich chorych, cierpiących na różne choroby i dolegliwości, opętanych przez djabła, lunatyków i paraliżem tkniętych, i uzdrowił ich.
9.DĄBR.WUL.1973I rozeszła się sława jego po całej Syrii. I przynosili mu wszystkich źle się mających oraz złożonych rozmaitymi chorobami i cierpieniami: tych, którzy byli opętani, i lunatyków, i paralityków, a uzdrowił ich.
10.DĄBR.GR.1961I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii. I przynosili mu wszystkich źle się mających, złożonych rozmaitymi chorobami i cierpieniami, tych, którzy byli opętani, i lunatyków, i paralityków, a uzdrawiał ich.
11.TYSIĄCL.WYD5A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości: opętanych, epileptyków i paralityków. A On ich uzdrawiał.
12.BRYTYJKAI rozeszła się wieść o nim po całej Syrii. I przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a On uzdrawiał ich.
13.POZNAŃSKAWieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. I przynosili do Niego wszystkich cierpiących na różne choroby i słabości, opętanych i lunatyków, i sparaliżowanych. A On ich uzdrowił.
14.WARSZ.PRASKAWieść o Nim rozchodziła się aż po całej Syrii. Przynoszono Mu wszystkich nieszczęśliwych, dotkniętych chorobami, sparaliżowanych. A On ich uzdrawiał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc rozeszła się o nim wieść po całej Syrii; i przyprowadzono do niego wszystkich, co się źle mieli, ogarniętych rozmaitymi chorobami oraz mękami, także opętanych, epileptyków i paralityków; zatem ich uzdrowił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Sprowadzano zatem do Niego wszystkich, którzy się źle czuli, cierpieli na różnego rodzaju choroby, których trapiły bóle, byli dręczeni przez demony, epilepsję i paraliż, a On ich uzdrawiał.
17.TOR.NOWE.PRZ.I rozeszła się wieść o Nim po całej Syrii. I przyprowadzili do Niego wszystkich, którzy mieli się źle, dotkniętych rozmaitymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków, sparaliżowanych, i ich uzdrowił.