« Mat 4:24 Ewangelia Mateusza 4:25 Mat 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I szły za nim tłumy mnogie z Galileie i z dziesiąci miast, i z Jerozolim, i z Judeie, i zza Jordania.
2.WUJEK.1923I szły za nim wielkie rzesze od Galilei i Dekapolu i Jeruzalem i z Żydowskiéj ziemie i z Zajordania.
3.RAKOW.NTI szło za nim tłumów wiele, od Galileiey i dziesiąciu miast, i Jerozolimów, i ziemie Judskiey, i z za Jordania.
4.GDAŃSKA.1881A szedł za nim lud wielki z Galilei, z dziesięciu miast, i z Jeruzalemu, i z Judzkiej ziemi, i zza Jordanu.
5.GDAŃSKA.2017A szło za nim mnóstwo ludzi z Galilei i Dekapolu, Jerozolimy, Judei i Zajordania.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI szły za nim wielkie rzesze od Galilei i Dekapola i z Jeruzalem i z Żydowskiej ziemi i z za Jordanu.
7.SZCZEPAŃSKII szły za Nim wielkie rzesze z Galilei, z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.
8.GRZYM1936A chodziły za nim tłumy ludu niezliczone z Galilei, z Dekapolu, z Jerozolimy, z Żydowskiej ziemi i z Zajordania.
9.DĄBR.WUL.1973I szły za nim wielkie rzesze; z Galilei i z Dekapolu, z Jeruzalem i z Judei, i z Zajordanii.
10.DĄBR.GR.1961I szły za nim wielkie rzesze: z Galilei i z Dekapolu, z Jeruzalem i z Judei, i z Zajordania.
11.TYSIĄCL.WYD5I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.
12.BRYTYJKAI szły za nim liczne rzesze z Galilei i z Dziesięciogrodu, i z Jerozolimy, i z Judei, i z Zajordania.
13.POZNAŃSKAI poszły za Nim wielkie tłumy z Galilei i z Dekapolu, i z Jerozolimy, i z Judei, i z Zajordania.
14.WARSZ.PRASKAWielkie tłumy zgromadziły się wokół Niego z Galilei, z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Transjordanii.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A poszło za nim wiele tłumów z Galilei oraz Dziesięciogrodu, Jerozolimy, Judei i zza Jordanu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTak to podążały za Nim wielkie tłumy ludzi z Galilei i Dekapolis, z Jerozolimy, Judei i z Zajordania.
17.TOR.NOWE.PRZ.A szły za Nim wielkie tłumy z Galilei, Dziesięciogrodu, Jerozolimy, Judei i zza Jordanu.