« Apok 13:15 Apokalipsa Jana 13:16 Apok 13:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I czyni że wszytcy mali i wielcy, i bogaci i ubodzy, i swobodni i niewolni, od niego biorą cechę na ręce swej prawej, i na czelech swych.
2.WUJEK.1923I uczyni, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy i wolni i niewolnicy mieli cechę na prawéj ręce swojéj, albo na czolech swoich.
3.RAKOW.NTI czyni wszytkim, małym i wielkim, i bogatym i ubogim, i wolnym i niewolnikom, aby dała im cechę na rękę ich prawą, abo na czoła ich;
4.GDAŃSKA.1881A czyni, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, i wolni, i niewolnicy, wzięli piętna na prawą rękę swoję albo na czoła swe,
5.GDAŃSKA.2017I sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, przyjęli znamię na prawą rękę lub na czoło;
6.JACZEWSKII dokazał on jeszcze tego, że każdy, mały i wielki, bogaty i ubogi, wolny i niewolnik na prawicy swojej, albo na czole swojem nosił jego piętno;
7.APOKALYPSIS.1905I czyni wszystkich, małych i wielkich, i bogatych i ubogich, i wolnych i niewolników, żeby dała im cechę na ręce ich prawej, albo na czołach ich,
8.DĄBR.WUL.1973I sprawi, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, będą mieli znamię na prawej ręce albo też na czole.
9.DĄBR.GR.1961I (oto) sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na prawej ręce albo też na czole.
10.TYSIĄCL.WYD5I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
11.BRYTYJKAOn też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,
12.POZNAŃSKAI sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawej ręce albo na czole,
13.WARSZ.PRASKASprawiła [wreszcie], że wszystkim – małym i wielkim, bogatym i ubogim, wolnym i niewolnikom – wyciśnięto znamię na prawej ręce lub na czole.
14.KALETAA czyni, aby wszystkim, małym i wielkim, i ubogim, i bogatym, i wolnym, i niewolnikom, dano im piętno na rękę ich prawą albo na czoło ich,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyni też wszystkim małym i wielkim, bogatym i biednym, wolnym i niewolnikom aby dali im piętno na ich prawą rękę, lub na ich czoło.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDruga bestia sprawiła, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, musieli przyjąć znamię na swoją prawą rękę albo na swoje czoło.
17.TOR.NOWE.PRZ.I sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, dostali znamię na swoją prawą rękę lub na swe czoła,