« Apok 8:6 Apokalipsa Jana 8:7 Apok 8:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zatrąbił pierwszy anioł, i był grad i ogień zmieszany ze krwią, i zrzucone na ziemię. A (tak) trzecie część ziemie zgorzała, i trzecia część drew zgorzała, i wszytka trawa zielona zgorzała.
2.WUJEK.1923I pierwszy Aniół zatrąbił, i stał się grad i ogień zmięszany ze krwią, i zrzucony jest na ziemię: i trzecia część ziemie zgorzała i trzecia część drzew zgorzała i wszelka trawa zielona zgorzała.
3.RAKOW.NTI Anioł pierwszy zatrąbił, i sstał się grad i ogień, zmieszane ze krwią, i zrzucone są na ziemię; i trzecia część drzew spalona jest, i wszelka trawa zielona spalona jest.
4.GDAŃSKA.1881I zatrąbił pierwszy Anioł i stał się grad i ogień zmieszany ze krwią; i zrzucono to na ziemię, a trzecia część drzew zgorzała i wszelka trawa zielona spalona jest.
5.GDAŃSKA.2017I zatrąbił pierwszy anioł, i powstały grad i ogień zmieszane z krwią, i zrzucono je na ziemię. I spłonęła trzecia część drzew, spłonęła też cała zielona trawa.
6.JACZEWSKII uderzył w trąbę pierwszy anioł, a na ten głos począł na ziemię spadać grad i ogień ze krwią zmieszany; i trzecia część ziemi uległa spaleniu, i spaliła się trzecia część drzewa i wszystkie trawy zielone.
7.APOKALYPSIS.1905I zatrąbił pierwszy anioł, i stał się grad i ogień, przemięszane krwią, i zostały rzucone w ziemię; a trzecia część drzew zgorzała, i wszelka trawa zielona zgorzała.
8.MARIAWICII zatrąbił pierwszy Anioł, i stał się grad i ogień zmieszany ze krwią; i zrzucone są na ziemię, tedy trzecia część ziemi i trzecia część drzew zgorzała i wszystka trawa zielona wygorzała.
9.DĄBR.WUL.1973I zatrąbił Anioł pierwszy, a zjawił się grad i ogień zmieszany z krwią, i został zrzucony na ziemię. A trzecia część ziemi zgorzała i trzecia część drzew spłonęła, a wszelka zieleń zgorzała.
10.DĄBR.GR.1961I zatrąbił pierwszy, a zjawił się grad i ogień, zmieszane z krwią; i zostały zrzucone na ziemię. A trzecia część ziemi zgorzała i trzecia część drzew spłonęła, a wszystka zieleń zniszczała.
11.TYSIĄCL.WYD5Pierwszy zatrąbił. A powstały grad i ogień - pomieszane z krwią, i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka trawa zielona.
12.BRYTYJKAI zatrąbił pierwszy. I powstał grad i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię; i spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła wszystka zielona trawa.
13.POZNAŃSKAPierwszy zatrąbił: a powstał grad i ogień - pomieszane z krwią - i spadły na ziemię. I spłonęła trzecia część ziemi, i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka trawa zielona.
14.WARSZ.PRASKAKiedy zatrąbił pierwszy z nich, zaczął spadać na ziemię grad i ogień – pomieszane z krwią. Spłonęła trzecia część ziemi; spłonęła trzecia część drzew; spłonęła wszystka zielona trawa.
15.KALETAI pierwszy zatrąbił i stał_się grad i ogień zmieszany ze krwią; i zrzucono na ziemię, a trzecia_część ziemi spalona_jest, i trzecia_część drzew spalona_jest i wszelka trawa zielona spalona_jest.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zatrąbił pierwszy anioł. Więc pojawił się grad i ogień, i zostały zmieszane we krwi, i zostało to wyrzucone na ziemię. Zatem została spalona trzecia część drzew oraz została spalona wszelka zielona trawa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZatrąbił pierwszy. Na ten dźwięk powstały grad oraz ogień, pomieszane z krwią. Zostały one zrzucone na ziemię. Na skutek tego spłonęła trzecia część ziemi, trzecia część drzew oraz cała zielona trawa.
18.TOR.PRZ.2023I zatrąbił pierwszy anioł, i powstał grad i ogień zmieszane z krwią, i zostały zrzucone na ziemię, a trzecia część drzew została spalona, i cała zielona trawa została spalona.