« Przys 20:9 Księga Przysłów 20:10 Przys 20:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Waga i waga, miara i miara: oboje obrzydłe jest u Boga.
2.GDAŃSKA.1881Dwojaki gwicht i dwojaka miara, to oboje obrzydliwością jest Panu.
3.GDAŃSKA.2017Dwojakie odważniki i dwojaka miara – obydwa budzą odrazę w PANU.
4.KRAMSTUCKPodwójna waga, podwójna miara, ohydą Bogu są obie.
5.CYLKOWDwojaka waga i dwojaka miara, - obie one ohydą Wiekuistemu.
6.TYSIĄCL.WYD5Dwojakie ciężarki i waga podwójna, obydwie są wstrętne Panu.
7.BRYTYJKADwojakie odważniki i dwojaka miara – obydwa są ohydą dla Pana.
8.POZNAŃSKAPodwójna waga i podwójna miara: obie te rzeczy są [równie] obrzydliwe wobec Jahwe.
9.WARSZ.PRASKADwojakie odważniki i podwójna miara, jedno i drugie – odrazą dla Pana.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dwojaka waga i dwojaka miara – obie są ohydą dla WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDwojakie odważniki i dwojaka miara - jedno i drugie są ohydą dla PANA.
12.TOR.PRZ.2023Dwojakie odważniki i dwojaka efa – obie te rzeczy budzą odrazę w Jhwh.