« Przys 20:17 Księga Przysłów 20:18 Przys 20:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Myśli poradami się utwierdzają: a rządem mają być sprawowane wojny.
2.GDAŃSKA.1881Myśli radami utwierdzaj, a wojnę prowadź opatrznie.
3.GDAŃSKA.2017Zamysły są utwierdzone dzięki radzie, a wojnę prowadź z rozwagą.
4.KRAMSTUCKZamiary po naradzeniu wykonywaj, z zastanowieniem prowadź wojnę.
5.CYLKOWUtwierdzają się zamysły przez radę wspólną, a tylko rozważnymi sposobami prowadź wojnę.
6.TYSIĄCL.WYD5Na radzie ustala się plany, lecz wojnę prowadź swym kunsztem.
7.BRYTYJKADzięki dobrej radzie plany się udają, toteż tylko z rozwagą należy prowadzić wojnę.
8.POZNAŃSKANa radzie utwierdzają się zamierzenia, walka winna być prowadzona z rozwagą.
9.WARSZ.PRASKAPlany ustala się podczas narady, dlatego masz wojnę prowadzić z rozwagą.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Plany utwierdzają się przez wspólną radę; prowadź wojnę tylko rozważnymi sposobami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki radzie plany się udają, prowadź zatem wojnę pod dobrym dowództwem.
12.TOR.PRZ.2023Plany są utwierdzone dzięki radzie, a wojnę prowadź z doradztwem.