« Przys 20:18 Księga Przysłów 20:19 Przys 20:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z tym, który objawia tajemnice, a chodzi zdradliwie, a rozwodzi wargi swe, nie miéj towarzystwa.
2.GDAŃSKA.1881Kto objawia tajemnicę, zdradliwie się obchodzi; przetoż z tymy, którzy pochlebiają wargami swemi, nie miej towarzystwa.
3.GDAŃSKA.2017Plotkarz zdradza tajemnice; dlatego nie zadawaj się z tym, który pochlebia wargami.
4.KRAMSTUCKOdkrywa tajemnicę, kto chodzi jako oszczerca; z tym co ma roztwarte usta, nie wdawaj się.
5.CYLKOWKto tajemnice zdradza, krąży jako oszczerca; przeto nie zadawaj się z takim, który usta swe rozwiera.
6.TYSIĄCL.WYD5Włóczy się plotkarz, wyjawiając sekrety, nie obcuj z tym, kto ust nie strzeże.
7.BRYTYJKAKto jest gadułą, ten zdradza tajemnice, więc nie zadawaj się z plotkarzem.
8.POZNAŃSKAObmówca tu i tam chodząc zdradza tajemnicę, nie wdawaj się z plotkarzem!
9.WARSZ.PRASKAKrążący wokół oszczerca wyjawia sekrety, nie miej nic wspólnego z mówiącymi dużo.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto zdradza tajemnice – krąży jako oszczerca; dlatego nie zadawaj się z takim, co tak otwiera swe usta.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGaduła krąży po ludziach i zdradza tajemnice, nie zadawaj się zatem z plotkarzem.
12.TOR.PRZ.2023Plotkarz chodzi i ujawnia tajemnice; nie zadawaj się z tym, który wciąż otwiera usta.