« Przys 20:19 Księga Przysłów 20:20 Przys 20:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto złorzeczy ojcu swemu i matce, pochodnia jego zgaśnie w pośród ciemności.
2.GDAŃSKA.1881Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, zgaśnie pochodnia jego w gęstych ciemnościach.
3.GDAŃSKA.2017Kto złorzeczy swemu ojcu albo matce, tego pochodnia zgaśnie w gęstych ciemnościach.
4.KRAMSTUCKKto złorzeczy ojcu, matce swojej, tego światło zgaśnie wśród czarnej ciemności.
5.CYLKOWKto ojcu albo matce swej złorzeczy, tego światło zgaśnie śród ponurej ciemności.
6.TYSIĄCL.WYD5Temu, kto ojca i matkę przeklina, z nadejściem nocy lampa zagaśnie.
7.BRYTYJKAKto przeklina swojego ojca i swoją matkę, tego lampa z nastaniem ciemności gaśnie.
8.POZNAŃSKAKto przeklina ojca swego i matkę swoją, temu zagaśnie światło pośród ciemności.
9.WARSZ.PRASKAKto ojca swego i matkę przeklina, tego światłość zgaśnie, gdy nadejdzie ciemność.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto złorzeczy ojcu, lub swojej matce – tego światło zgaśnie pośród ponurej ciemności.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto przeklina ojca i matkę, tego lampa w najgłębszej ciemności zgaśnie.
12.TOR.PRZ.2023Kto przeklina swojego ojca lub swoją matkę, tego lampa zgaśnie w najgłębszej ciemności.