« Przys 20:20 Księga Przysłów 20:21 Przys 20:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dziedzictwo, do którego się z przodku kwapią, na końcu błogosławieństwa mieć nie będzie.
2.GDAŃSKA.1881Dziedzictwu prędko z początku nabytemu naostatek błogosławić nie będą.
3.GDAŃSKA.2017Dziedzictwo prędko nabyte na początku nie będzie błogosławione na końcu.
4.KRAMSTUCKPosiadłość nagle nabyta na samym początku, ta i w końcu błogosławioną nie będzie.
5.CYLKOWSpuścizna zdobyta szybko z początku, nie będzie błogosławiona na końcu.
6.TYSIĄCL.WYD5Dziedzictwo na początku pośpiesznie zgarnięte jest w końcu bez błogosławieństwa.
7.BRYTYJKADziedzictwo na początku szybko zdobyte na końcu nie ma błogosławieństwa.
8.POZNAŃSKAMajętność zdobyta pospiesznie na początku nie będzie błogosławiona przy końcu.
9.WARSZ.PRASKABogactwa na początku szybko zdobywane nie będą się cieszyć błogosławieństwem na końcu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Spuścizna zdobyta z początku szybko – nie będzie błogosławiona na końcu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDziedzictwo na początku szybko zdobyte, przy końcu nie spotka się z błogosławieństwem.
12.TOR.PRZ.2023Dziedzictwo chciwie zdobyte na początku nie będzie błogosławione na końcu.