« Przys 20:22 Księga Przysłów 20:23 Przys 20:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Brzydliwość jest u Pana waga i waga: szala zdradliwa nie jest dobra.
2.GDAŃSKA.1881Obrzydliwością Panu dwojaki gwicht, a szale fałszywe nie podobają mu się.
3.GDAŃSKA.2017Dwojakie odważniki budzą odrazę w PANU, a fałszywa waga nie jest dobra.
4.KRAMSTUCKOhydą Bogu są podwójne kamienie, a wagi niesprawiedliwe - wcale nie dobre.
5.CYLKOWOhydą Wiekuistemu jest dwojaka waga, a szale fałszywe nie dobra to rzecz.
6.TYSIĄCL.WYD5Wstrętne Panu podwójne ciężarki i waga fałszywa przestępstwem.
7.BRYTYJKADwojakie odważniki są ohydą dla Pana, a fałszywe wagi, to rzecz niedobra.
8.POZNAŃSKAOdrazę budzi w Jahwe dwojaki ciężarek, złą rzeczą jest waga fałszywa.
9.WARSZ.PRASKAPodwójne odważniki są odrazą dla Pana, a nadużyciem jest fałszywa waga.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ohydą dla WIEKUISTEGO jest dwojaka waga i fałszywe szale – niedobra to rzecz.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDwojakie odważniki są ohydą dla PANA, a fałszywe szale są rzeczą niedobrą.
12.TOR.PRZ.2023Dwojakie odważniki budzą odrazę w Jhwh, a fałszywe szale nie są dobre.