« Przys 20:23 Księga Przysłów 20:24 Przys 20:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Od Pana bywają prostowane kroki męża: a któryż z ludzi może zrozumieć drogę swoję?
2.GDAŃSKA.1881Od Pana bywają sprawowane drogi męża; ale człowiek jakoż zrozumie drogę jego?
3.GDAŃSKA.2017Od PANA pochodzą drogi człowieka; jakże może człowiek zrozumieć własną drogę?
4.KRAMSTUCKOd Boga wyznaczone są kroki męża, człowiek - jakże on może przeniknąć swoję drogę?
5.CYLKOWPrzez Wiekuistego kierowane są kroki ludzkie; jakże by mógł człowiek wyrozumieć drogę swoją?
6.TYSIĄCL.WYD5Pan kieruje krokami człowieka. Jakżeby człowiek pojął swe czyny?
7.BRYTYJKAPan kieruje krokami męża; jakże może człowiek zrozumieć swoją drogę?
8.POZNAŃSKATo Jahwe [kieruje] krokami człowieka, bo i jakże człowiek mógłby pojąć swą drogę?
9.WARSZ.PRASKAPan kieruje krokami każdego człowieka, bo człowiek sam nie może pojąć swojej drogi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ludzkie kroki kierowane są przez WIEKUISTEGO; jakże człowiek mógłby zrozumieć swoją drogę?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN kieruje krokami mężczyzny, jak ma człowiek zrozumieć swoją drogę?
12.TOR.PRZ.2023Od Jhwh zależą kroki mężczyzny; jak ma człowiek zrozumieć własną drogę?