« Przys 20:24 Księga Przysłów 20:25 Przys 20:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Upadek jest człowiekowi, pożreć święte: a ślubiwszy odmienić.
2.GDAŃSKA.1881Pożreć rzecz poświęconą, jest człowiekowi sidłem; a poślubiwszy co, tego zaś szukać, jakoby tego ujść.
3.GDAŃSKA.2017Sidłem dla człowieka jest pożreć to, co święte, i zastanowić się dopiero po złożeniu ślubów.
4.KRAMSTUCKSidłem to dla człowieka, bez rozmysłu wyrażać świętość, a po uczynionych ślubach, dopiero rozpoznawać.
5.CYLKOWZasadzką to dla człowieka bez rozmysłu wołać: poświęcone! a następnie dopiero śluby rozważać.
6.TYSIĄCL.WYD5Pułapką ludzi pochopnie rzec: Święte, a namyślać się dopiero po ślubie.
7.BRYTYJKASidłem dla człowieka jest nierozważnie ślubować i zastanawiać się dopiero po złożeniu ślubów.
8.POZNAŃSKASidłem dla człowieka jest nierozważnie wołać: "[To jest] poświęcone!" - i zastanawiać się [już] po złożeniu ślubów.
9.WARSZ.PRASKAPułapką jest nieopatrznie wołać: Ślubuję!, a zastanawiać się dopiero po ślubowaniu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zasadzką jest dla człowieka, gdy bez namysłu woła: Poświęcone! A dopiero potem rozważa śluby.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWpada w pułapkę ten, kto pochopnie ślubuje i zastanawia się dopiero po złożeniu ślubów.
12.TOR.PRZ.2023Sidłem dla człowieka jest powiedzieć nierozważnie: Święte! i zastanowić się dopiero po złożeniu ślubów.