« Przys 20:26 Księga Przysłów 20:27 Przys 20:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Duch człowieczy jest pochodnia Pańska, która wypatruje wszystkie skrytości wnętrzne.
2.GDAŃSKA.1881Dusza ludzka jest pochodnią Pańską, która doświadcza wszystkich skrytości wnętrznych.
3.GDAŃSKA.2017Duch człowieka jest pochodnią PANA, która bada wszystkie skrytości wnętrza.
4.KRAMSTUCKŚwiatłem Bożem jest dusza człowieka, przeszukuje wszystkie zagrody wewnętrzne.
5.CYLKOWŚwiatłem Wiekuistego jest dusza człowieka; przenika ono wszystkie tajniki wnętrza.
6.TYSIĄCL.WYD5Lampą Pana jest duch człowieka, bo wnętrza głębi przenika.
7.BRYTYJKAPan czuwa nad tchnieniem człowieka, bada wszystkie tajniki wnętrza.
8.POZNAŃSKAJahwe czuwa nad duchem człowieka, przenika On całą głębię jego istoty.
9.WARSZ.PRASKAŚwiatłem Pana jest duch człowieka i przenika wnętrze jego ciała.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dusza człowieka jest światłem WIEKUISTEGO; ono przenika wszystkie tajniki wnętrza.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzkie tchnienie jest lampą PANA, On bada wszystkie tajniki wnętrza.
12.TOR.PRZ.2023Duch człowieka jest lampą Jhwh, badający wszystkie głębiny wnętrza.