« Przys 20:27 Księga Przysłów 20:28 Przys 20:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Miłosierdzie i prawda strzegą króla: a łaskawością umacnia się stolica jego.
2.GDAŃSKA.1881Miłosierdzie i prawda króla strzegą, a stolica jego miłosierdziem wsparta bywa.
3.GDAŃSKA.2017Miłosierdzie i prawda strzegą króla, a jego tron oparty jest na miłosierdziu.
4.KRAMSTUCKŁaska i prawda strzegą króla, gdy on wspiera łaską swój tron.
5.CYLKOWMiłosierdzie i prawda strzegą króla, a wspiera on miłosierdziem tron swój.
6.TYSIĄCL.WYD5Miłość i wierność są strażą króla, tron oparty jest na dobroci.
7.BRYTYJKAMiłość i wierność strzegą króla, a swój tron umacnia on dobrocią.
8.POZNAŃSKAMiłość i wierność strzegą króla i na miłości wspiera się jego tron.
9.WARSZ.PRASKADobroć i wierność osłaniają króla, łaskawość podtrzymuje tron jego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Króla strzeże miłosierdzie i prawda; on wspiera miłosierdziem swój tron.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKróla strzegą łaska i wierność, na łasce opiera on swój tron.
12.TOR.PRZ.2023Miłosierdzie i prawda strzegą króla, a jego tron oparty jest na miłosierdziu.