« Przys 20:2 Księga Przysłów 20:3 Przys 20:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Poczciwość jest człowiekowi, który się odłącza od zwady: a wszyscy głupi wdawają się w swary.
2.GDAŃSKA.1881Uczciwa rzecz każdemu, poprzestać zwady; ale głupim jest, co się w nią wdaje.
3.GDAŃSKA.2017Zaprzestać sporu jest zaszczytem dla człowieka, ale każdy głupiec się w niego wdaje.
4.KRAMSTUCKZaszczyt to dla męża, odstąpić od kłótni, ale każdy głupiec się unosi.
5.CYLKOWZaszczytem to dla męża stronić od kłótni, ale każdy głupiec je wszczyna.
6.TYSIĄCL.WYD5Unikanie sporu zaszczytem dla męża; bo każdy, kto głupi, wybucha.
7.BRYTYJKATrzymać się z dala od zwady, przynosi każdemu chlubę, lecz każdy głupiec lubi się sprzeczać.
8.POZNAŃSKAChwałą człowieka jest unikać kłótni, lecz każdy głupiec wdaje się w spór.
9.WARSZ.PRASKATo chwalebne, kiedy człowiek umie się nie gniewać, każdy zaś głupiec gniewem wybucha.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jest zaszczytem dla męża, gdy stroni od kłótni, bo każdy głupiec je wszczyna.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITChwałą człowieka jest nie wdawać się w spory, tylko głupcy lubią się sprzeczać.
12.TOR.PRZ.2023Chwałą człowieka – zaprzestać sporu, lecz każdy głupiec wybucha.