« Przys 20:4 Księga Przysłów 20:5 Przys 20:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jako woda głęboka, tak rada w sercu męża: ale człowiek mądry wyczerpnie ją.
2.GDAŃSKA.1881Rada w sercu męża jest jako woda głęboka: jednak mąż rozumny naczerpnie jej.
3.GDAŃSKA.2017Rada w sercu człowieka jest jak głęboka woda, lecz człowiek roztropny zaczerpnie jej.
4.KRAMSTUCKJak głęboka woda, tak rada w sercu męża, a mąż pojętny ją zaczerpnie.
5.CYLKOWNiby głęboka woda spoczywa zamiar w sercu ludzkiem, ale mąż rozumny umie go na wierzch wydobyć.
6.TYSIĄCL.WYD5Głęboką wodą jest plan w sercu, czerpie z niego człowiek roztropny.
7.BRYTYJKAZamysł w sercu człowieka jest jak głęboka woda; lecz roztropny mąż umie jej naczerpać.
8.POZNAŃSKAZamierzenie jest jak głęboka woda w sercu ludzkim, człowiek rozumny może z niej czerpać.
9.WARSZ.PRASKAPragnienia serc ludzkich są jak wodna głębina, ale potrafi z nich skorzystać człowiek rozumny.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zamiar spoczywa w ludzkim sercu niby głęboka woda; lecz mąż rozumny umie go wydobyć na wierzch.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPlany w ludzkim sercu są jak głęboka woda, ten jednak, kto rozumie bieg spraw, umie jej naczerpać.
12.TOR.PRZ.2023Plan w sercu człowieka to głęboka woda, lecz człowiek roztropny czerpie z niej.