« Przys 20:5 Księga Przysłów 20:6 Przys 20:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wiele ludzi miłosiernymi zowią: ale męża wiernego kto najdzie?
2.GDAŃSKA.1881Większa część ludzi przechwala się uczynnością swoją; ale w samej rzeczy, któż takiego znajdzie?
3.GDAŃSKA.2017Większość ludzi przechwala się swoją dobrocią, ale wiernego człowieka któż znajdzie?
4.KRAMSTUCKWielu ludzi głosi, każdy swoję łaskawość, ale męża wiernego, któż go znajdzie?
5.CYLKOWPrawie każdy człowiek natrafia na człowieka mu życzliwego, ale wiernego przyjaciela, któż takiego znajdzie?
6.TYSIĄCL.WYD5Wiernością swą chełpi się wielu, lecz męża pewnego któż znajdzie?
7.BRYTYJKAWielu jest takich, którzy chwalą się swoją dobrocią; lecz kto znajdzie człowieka niezawodnego?
8.POZNAŃSKAWielu ludzi wychwala swą dobroć, ale któż znajdzie męża wypróbowanego?
9.WARSZ.PRASKAWielu ludzi chełpi się swoją dobrocią, lecz gdzie znaleźć męża godnego zaufania?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Prawie każdy człowiek natrafia na człowieka mu życzliwego; ale wiernego przyjaciela – któż takiego znajdzie?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzi jest wielu i każdy twierdzi, że jest dobry, ale kto znajdzie człowieka niezawodnego?
12.TOR.PRZ.2023Wielu jest ludzi i człowiek rozgłasza swą dobroć, lecz kto znajdzie człowieka godnego zaufania?