« Przys 20:6 Księga Przysłów 20:7 Przys 20:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Sprawiedliwy, który chodzi w prostocie swojéj, błogosławione po sobie syny zostawi.
2.GDAŃSKA.1881Sprawiedliwy chodzi w uprzejmości swojej; błogosławieni synowie jego po nim.
3.GDAŃSKA.2017Sprawiedliwy postępuje uczciwie, błogosławione po nim jego dzieci.
4.KRAMSTUCKPostępujący w swej niewinności sprawiedliwy - błogo jego dzieciom po nim.
5.CYLKOWPostępujący w nieskazitelności swej sprawiedliwy - szczęsne dzieci jego po nim!
6.TYSIĄCL.WYD5Prawy żyje w swej nieskazitelności, błogosławione po nim są dzieci.
7.BRYTYJKASprawiedliwy postępuje nienagannie, szczęśliwe są po nim jego dzieci.
8.POZNAŃSKASprawiedliwy postępuje zgodnie ze swą rzetelnością, szczęśliwi są synowie, którzy pozostali po nim.
9.WARSZ.PRASKAKto jako sprawiedliwy kroczy swoją drogą, szczęśliwe potomstwo po sobie zostawi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy sprawiedliwy chodzi w swej nieskazitelności – szczęśliwe są po nim jego dzieci.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSprawiedliwy zawsze postępuje nienagannie, szczęśliwe są po nim jego dzieci.
12.TOR.PRZ.2023Sprawiedliwy postępuje uczciwie, błogosławieni po nim jego synowie.