« Przys 20:7 Księga Przysłów 20:8 Przys 20:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Król, który siedzi na stolicy sądowéj, rozprasza wszystko złe pojrzeniem swojem.
2.GDAŃSKA.1881Król siedząc na stolicy sądowej rozgania oczyma swemi wszystko złe.
3.GDAŃSKA.2017Król siedzący na swoim sędziowskim tronie rozprasza swoimi oczami wszelkie zło.
4.KRAMSTUCKKról, gdy siedzi na krześle sędziowskiem, rozprasza swemi oczami wszystko złe.
5.CYLKOWKról zasiadający na tronie sprawiedliwości, rozwiewa oczyma swemi każdą niecność.
6.TYSIĄCL.WYD5Król, zasiadając na tronie sędziowskim, wszelkie zło rozwiewa spojrzeniem.
7.BRYTYJKAKról siedzący na sędziowskim tronie, rozprasza swym spojrzeniem wszelkie zło.
8.POZNAŃSKAKról, zasiadający na stolicy sądowej, oczyma swymi przesiewa wszelkie zło.
9.WARSZ.PRASKAKiedy król zasiada za stołem sędziowskim, samym swym spojrzeniem wszelkie zło rozprasza.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy król zasiada na tronie sprawiedliwości – rozwiewa swymi oczyma każdą niecność.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKról zasiadający na sędziowskim tronie przenika swym spojrzeniem wszelkie zło.
12.TOR.PRZ.2023Król siedzący na sędziowskim tronie rozprasza swoimi oczami wszystko, co jest złe.