« Przys 20:8 Księga Przysłów 20:9 Przys 20:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Któż może mówić: Czyste jest serce moje, jestem próżen grzechu?
2.GDAŃSKA.1881Któż rzecze: Oczyściłem serce moje? czystym jest od grzechu mego?
3.GDAŃSKA.2017Któż może powiedzieć: Oczyściłem swoje serce, jestem czysty od swego grzechu?
4.KRAMSTUCKKtóż może powiedzieć: uniewinniłem swoje serce, jestem czysty z grzechów swoich.
5.CYLKOWKtóż powiedzieć może: zdjąłem zmazę z mego serca, czysty jestem od grzechów moich.
6.TYSIĄCL.WYD5Kto powie: Oczyściłem swe serce, jestem wolny od swego grzechu?
7.BRYTYJKAKtóż może powiedzieć: Oczyściłem swoje serce, jestem wolny od grzechu?
8.POZNAŃSKAKtóż może powiedzieć: "Oczyściłem serce, jestem wolny od grzechu?"
9.WARSZ.PRASKAKto może powiedzieć, że ma serce czyste i że jest wolny od wszelkiego grzechu?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto może powiedzieć: Zdjąłem z mojego serca zmazę, jestem czysty od moich grzechów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKtóż może powiedzieć: Oczyściłem swe serce i jestem już czysty od grzechu?
12.TOR.PRZ.2023Kto powie: Oczyściłem swoje serce, jestem czysty od swego grzechu?