« Rzym 2:28 List do Rzymian 2:29 Rzym 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I obrzezanie serca wduchu nie w piśmie, którego chwała nie z ludzi, ale z Boga.
2.WUJEK.1923Ale który w skrytości Żydem jest, i obrzezanie serca, w duchu, nie w literze, którego chwała nie z ludzi, ale z Boga jest.
3.RAKOW.NTAle który jest w skrytości, on Żydem jest, i obrzeska serca, w duchu, nie w literze; którego chwała nie z ludzi, ale z Boga.
4.GDAŃSKA.1881Ale który jest w skrytości Żydem i obrzezka serca, która jest w duchu, nie w literze, której chwała nie jest z ludzi, ale z Boga.
5.GDAŃSKA.2017Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, i to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca, w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga.
6.JACZEWSKIlecz ten jest żydem, kto całą duszą stara się wypełniać prawo; którego serce wolne jest od grzechu. Nie ten jest żydem, kto z zachowania litery prawa szuka chwały u ludzi; - ale ten, kto, przestrzegając ducha prawa, szuka chwały u Boga.
7.SYMONale ten jest żydem, kto nim jest wewnątrz: i ten jest obrzezanym, kto nim jest na sercu w duchu, a nie według litery: taki ma chwałę, nie u ludzi, ale u Boga.
8.MARIAWICIale ten jest prawym Żydem, który jest nim wewnątrz; i to jest prawe obrzezanie, które jest na sercu, w duchu, a nie według litery; i któremu chwała nie od ludzi, ale od Boga jest.
9.DĄBR.WUL.1973Ale ten jest Żydem, który jest nim w skrytości, i ten jest obrzezany, kto jest nim w sercu i w duchu, a nie według litery: taki ma chwałę nie u ludzi, ale u Boga.
10.DĄBR.GR.1961Ale ten jest Żydem, który jest nim w skrytości; i ten jest obrzezany, kto jest nim w sercu i w duchu, a nie według litery: taki ma chwałę, nie u ludzi, ale u Boga.
11.TYSIĄCL.WYD5ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, nie zaś według litery. I ten właśnie otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.
12.BRYTYJKAAle ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery; taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga.
13.POZNAŃSKAlecz ten jest prawdziwym Żydem, kto jest nim wewnątrz. Liczy się również obrzezanie serca, które wynika z ducha, a nie z litery. Prawdziwa też chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga.
14.WARSZ.PRASKAPrawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, prawdziwym zaś obrzezaniem jest to, które się dokonuje w sercu, obrzezanie duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale to Żyd w skrytości, i obrzezanie serca w Duchu a nie w literze. Jego pochwała nie pochodzi od ludzi ale od Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŻydem jest się wewnątrz, obrzezanie serca jest sprawą ducha, nie litery. Taki właśnie człowiek zyska pochwałę - nie u ludzi, lecz u Boga.
17.TOR.PRZ.Ale Żydem jest się w ukryciu, a obrzezanie serca jest w duchu, nie w literze; taki ma chwałę nie od ludzi, ale od Boga.