« Rzym 2:3 List do Rzymian 2:4 Rzym 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Albo bogactwa dobroci jego i cierpliwości, i oczekawania lekce ważysz, niewiedząc że cię dobrotliwość Boża do pokajania wiedzie?
2.WUJEK.1923Czyli bogactwy dobrotliwości jego i cierpliwości i nieskwapliwości gardzisz? nie wiesz, iż dobrotliwość Boża ciebie ku pokucie przywodzi?
3.RAKOW.NTAbo bogactwem onej dobrotliwości jego, i znaszania, i długocierpliwości pogardzasz, niewiedząc iż ona dobrotliwość Boża ku pokajaniu ciebie wiedzie?
4.GDAŃSKA.1881Czy bogactwy dobrotliwości jego i cierpliwości, i nieskwapliwości pogardzasz, nie wiedząc, iż cię dobrotliwość Boża do pokuty prowadzi?
5.GDAŃSKA.2017Czy gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty?
6.JACZEWSKICzy odważysz się gardzić wielką dobrocią Bożą, cierpliwością i nieskwapliwością jego? Czy nie domyślasz się tu łaskawości Bożej, która ci daje czas do pokuty?
7.SYMONA może ty gardzisz bogactwem dobroci jego, cierpliwości i zwlekania z karą? Czy nie wiesz, że łaskawość Boża do pokuty cię wzywa?
8.MARIAWICIlzali hojnością dobroci Jego, i cierpliwości, i nieskwapliwości gardzisz? Nie wiesz, że dobroć Boga ciebie ku pokucie przywodzi?
9.DĄBR.WUL.1973A może gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i wielkoduszności? Czyż nie wiesz, że łaskawość Boża do pokuty cię skłania?
10.DĄBR.GR.1961A może gardzisz bezmiarem jego dobroci, cierpliwości i wielkoduszności, nie wiedząc, że łaskawość Boża do pokuty cię skłania?
11.TYSIĄCL.WYD5A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia?
12.BRYTYJKAAlbo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi?
13.POZNAŃSKAAlbo może śmiesz lekceważyć nieprzebraną Jego dobroć, spokój i cierpliwość, nie zdając sobie sprawy, że dobroć Boga chce cię doprowadzić do zmiany postępowania?
14.WARSZ.PRASKAA może odrzucasz z pogardą bogactwa dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego? Czy nie wiesz, że dobroć Boga doprowadza cię właśnie do nawrócenia?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Albo niszczysz bogactwo Jego dobroci, cierpliwości i wyrozumiałości, nie rozpoznając, że dobroć Boga prowadzi cię do skruchy?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA może lekceważysz ogrom Bożej dobroci, powściągliwości i cierpliwości, nieświadom, że Jego dobroć zachęca cię do opamiętania?
17.TOR.PRZ.Czy pogardzasz bogactwem Jego dobroci, powściągliwości i cierpliwości, nie wiedząc, że dobroć Boża prowadzi ciebie do upamiętania.