« 2Moj 31:9 2 Księga Mojżeszowa 31:10 2Moj 31:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Szaty święte do służby Aaronowi kapłanowi i synom jego, aby odprawowali urząd swój w poświęconych.
2.GDAŃSKA.1881Także szaty do służby, i szaty święte Aaronowi kapłanowi, i szaty synom jego ku sprawowaniu kapłaństwa.
3.GDAŃSKA.2017Szaty do służby, święte szaty dla Aarona, kapłana, i szaty dla jego synów do sprawowania kapłaństwa;
4.CYLKOWI szaty przetykane, szaty święte dla Ahrona kapłana, i szaty synów jego, dla piastowania kapłaństwa.
5.KRUSZYŃSKIszaty do obrzędów, szaty święte dla Aarona kapłana, i szaty synów jego do spełniania kapłaństwa;
6.MIESESszaty do [pełnienia] służby, szaty święte kapłana Arona i szaty synów jego do piastowania kapłaństwa;
7.TYSIĄCL.WYD5święte szaty z drogocennej tkaniny dla Aarona kapłana i szaty dla jego synów, do sprawowania czynności kapłańskich,
8.BRYTYJKASzaty haftowane, święte szaty dla Aarona, kapłana, i szaty jego synów do służby kapłańskiej,
9.POZNAŃSKAszaty [...] święte szaty dla Aarona-kapłana, a także szaty dla jego synów do ich służby kapłańskiej,
10.WARSZ.PRASKAszaty święte i święty strój dla kapłana Aarona oraz dla jego synów szaty do posługi kapłańskiej.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.przetykane szaty, święte szaty dla kapłana Ahrona i szaty jego synów do piastowania kapłaństwa,
12.EIB.BIBLIA.2016.LIThaftowane szaty, święte szaty kapłana Aarona, szaty jego synów do służby kapłańskiej,