« 2Moj 31:12 2 Księga Mojżeszowa 31:13 2Moj 31:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Patrzcie, abyście strzegli Szabatu mego; bo znamieniem jest między mną a między wami w rodzajach waszych: abyście wiedzieli, żem ja Pan, który was poświęcam.
2.GDAŃSKA.1881Ty też powiedz synom Izraelskim, mówiąc: Przecię sabbatów moich przestrzegać będziecie; bo ten znak jest między mną i między wami w narodziech waszych, abyście wiedzieli, żem Ja Pan, który was poświęcam.
3.GDAŃSKA.2017Powiedz też synom Izraela: Koniecznie macie przestrzegać moich szabatów, bo to jest znak między mną a wami przez wszystkie wasze pokolenia, abyście wiedzieli, że ja jestem PAN, który was uświęca.
4.CYLKOW"Ty téż powiesz synom Israela tak: Wszakże Sabbatów Moich przestrzegajcie; bo to znak między Mną a wami, w pokoleniach waszych, byście poznali, żem Ja Wiekuisty, który poświęcam was.
5.KRUSZYŃSKI"A ty przemówisz do synów Izraela, głosząc: wszakże szabaty moje będziecie zachowywali, ponieważ są one na znak pomiędzy mną a pomiędzy wami na pokolenia wasze, aby było wiadomo, żem Ja jest Jahwe, który was poświęciłem.
6.MIESES„Ale sobót [szabbat] moich przestrzegajcie, albowiem znak to jest pomiędzy Mną a wami w pokoleniach waszych, ażebyście wiedzieli, iż Ja jestem Wiekuistym, który uświęca Was.
7.TYSIĄCL.WYD5Powiedz Izraelitom: Przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między Mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że Ja jestem Pan, który was uświęcam.
8.BRYTYJKAPowiedz synom izraelskim: Zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem Ja Pan, który was poświęcam.
9.POZNAŃSKAPrzykaż synom Izraela: Macie zachowywać moje szabaty, jest to bowiem znak między mną a wami z pokolenia w pokolenie, aby wiedziano, że Ja, Jahwe, jestem waszym Uświęcicielem
10.WARSZ.PRASKATak powiedz synom Izraela: Zachowujcie na wieki moje szabaty, bo są one znakiem, który został ustanowiony pomiędzy Mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, abyście mogli poznać, że Ja, Jahwe, was uświęcam.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ty też powiesz synom Israela: Jednak Moich szabatów przestrzegajcie; gdyż jest to znak w waszych pokoleniach pomiędzy Mną a wami; żebyście poznali, że Ja jestem WIEKUISTY, który was uświęcam.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTy zaś przemów do synów Izraela tymi słowy: Macie pilnie przestrzegać moich szabatów. Ma to być znakiem między Mną a wami po wszystkie wasze pokolenia. Pozwoli wam to pamiętać, że Ja, PAN, jestem tym, który was uświęca.