« 2Moj 31:14 2 Księga Mojżeszowa 31:15 2Moj 31:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Sześć dni będziecie czynić robotę: dnia siódmego Szabat jest, odpoczynienie święte Panu: każdy, ktoby w ten dzień co robił, umrze.
2.GDAŃSKA.1881Przez sześć dni odprawowana będzie robota; ale w dzień siódmy sabbat jest, odpocznienie święte Panu; każdy, kto by robił robotę w dzień sabbatu, śmiercią umrze.
3.GDAŃSKA.2017Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale siódmy dzień jest szabatem odpoczynku, świętym dla PANA. Ktokolwiek wykona pracę w dniu szabatu, poniesie śmierć.
4.CYLKOWSześć dni wykonywać się będzie robota, a dnia siódmego - Sabbat najzupełniejszy, poświęcony Wiekuistemu. Ktoby wykonywał robotę w dzień Sabbatu, śmiercią karany będzie.
5.KRUSZYŃSKIPrzez sześć dni będzie wykonywana praca, lecz dnia siódmego zupełny odpoczynek, poświęcony Bogu. Kto będzie wykonywał pracę w dniu szabatu, śmiercią umrze.
6.MIESESPrzez sześć dni wykonywa się pracę, ale dnia siódmego – Sobota odpoczynku, – Świętość dla Wiekuistego: wykonywujący pracę w Dniu Sobotnim – winien zostać uśmiercony.
7.TYSIĄCL.WYD5Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku poświęconym Panu. Ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią.
8.BRYTYJKASześć dni będzie się pracować, ale w dniu siódmym będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć.
9.POZNAŃSKAPrzez sześć dni wolno wykonywać pracę, lecz w siódmym dniu ma być święty odpoczynek, uroczysty szabat na cześć Jahwe. Ktokolwiek wykonywałby pracę w siódmym dniu, musi umrzeć.
10.WARSZ.PRASKABędziecie pracować przez sześć dni, ale dzień siódmy będzie dniem całkowitego odpoczynku. Będzie to dzień poświęcony Jahwe. Kto by w dniu szabatu wykonywał jakieś prace, zasłuży sobie na karę śmierci.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sześć dni wykonywać się będzie pracę, ale dnia siódmego jest najzupełniejszy szabat, poświęcony WIEKUISTEMU. Kto by wykonywał robotę w dzień szabatu będzie karany śmiercią.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSześć dni będzie można pracować, ale siódmego dnia będzie szabat, całkowity odpoczynek, dzień poświęcony PANU. Każdy, kto by w dniu szabatu wykonywał jakąkolwiek pracę, będzie musiał umrzeć.