« 2Moj 31:17 2 Księga Mojżeszowa 31:18 2Moj 32:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dał Pan Mojżeszowi, dokonawszy tych mów, na górze Synai dwie tablice świadectwa kamienne, pisane palcem Bożym.
2.GDAŃSKA.1881I dał Pan Mojżeszowi dokonawszy mowy z nim na górze Synaj dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, pisane palcem Bożym.
3.GDAŃSKA.2017A gdy dokończył rozmowę z Mojżeszem na górze Synaj, PAN dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne napisane palcem Boga.
4.CYLKOWI dał Mojżeszowi, przestawszy mówić z nim na górze Synai, dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym.
5.KRUSZYŃSKIGdy skończył Bóg mówić do Mojżesza na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym.
6.MIESESOn dał Mojżeszowi, skoro przestał mówić z nim na Górze Synaju, dwie Tablice Świadectwa, tablice z kamienia, zapisane palcem Bożym.
7.TYSIĄCL.WYD5Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym.
8.BRYTYJKAA gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym.
9.POZNAŃSKAKiedy skończył [Jahwe] rozmowę z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Boga.
10.WARSZ.PRASKASkończywszy przemawiać na górze do Mojżesza, Jahwe dał mu dwie kamienne Tablice Świadectwa, zapisane palcem Boga.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem przestał z nim mówić na górze Synaj, i dał Mojżeszowi dwie tablice świadectwa; kamienne tablice, zapisane palcem Boga.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy [PAN] skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, przekazał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym.