« Psal 40:9 Księga Psalmów 40:10 Psal 40:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(39:13) Sprawiedlności twojej nie skrył jeśm w siercu mojem, prawdę twoję i zbawienie twoje mołwił jeśm. (39:14) Nie skrył jeśm miłosierdzia twego a prawdy twojej od rad wiela.
2.PS.PUŁAWSKI(39:13) Sprawiedlności twoje nie krył jeśm w siercu moim, prawdę twoję i zbawienie twoje powiadał jeśm. (39:14) Nie skrył jeśm miłosierdzia twego i prawdy twej od zboru wielikiego.
3.WUJEK.1923(40:11) Sprawiedliwości twojéj nie skryłem w sercu mojem; prawdę twoję i zbawienie twe opowiadałem: nie taiłem miłosierdzia twego, i prawdy twojéj przed zgromadzeniem wielkiem.
4.GDAŃSKA.1881(40:11) Sprawiedliwości twojej nie ukryłem w pośród serca mego, prawdę twoję i zbawienie twoje opowiadałem; nie taiłem miłosierdzia twego i prawdy twojej w zgromadzeniu wielkiem.
5.GDAŃSKA.2017Twojej sprawiedliwości nie kryłem w głębi serca, opowiadałem twoją wierność i zbawienie; nie taiłem twego miłosierdzia i prawdy w wielkim zgromadzeniu.
6.PS.BYCZ.1854(40:11) Sprawiedliwości-Twéj nie ukrywałem, w sercu-mojém; prawdę-Twę, i-zbawienié-Twojé opowiadałem; nie taiłem dobroci-Twéj, i-prawdy-Twojéj, w-zgromadzeniu wielkiém.
7.GÖTZE.1937(40:11) Sprawiedliwości Twojej nie skryłem w sercu mojem; o prawdzie Twojej i o zbawieniu Twojem mówiłem; nie taiłem dobroci Twojej i wierności Twojej przed wielkiem zgromadzeniem.
8.CYLKOW(40:11) Sprawiedliwości Twéj nie ukrywam w sercu mojém, o prawdzie i pomocy Twojéj opowiadam, nie taję łaski i niezawodności Twojéj przed zborem licznym.
9.KRUSZYŃSKI(40:11) Sprawiedliwości Twej nie zakryłem w środku serca mego; prawdę Twą i zbawienie Twe opowiadałem, nie taiłem miłosierdzia Twego i prawdy Twej wobec zgromadzenia wielkiego.
10.ASZKENAZY(40:11) Twej sprawiedliwej miłości nie ukrywałem ja w głębi mego serca, Twą wierność, Twą moc zbawczą wypowiedziałem a nie zapierałem, Twej łaski i prawdy Twojej mnogiemu tłumowi.
11.SZERUDA(40:11) Nie ukryłem w sercu swoim sprawiedliwości Twojej, opowiadałem o wierności Twojej i zbawieniu Twoim; nie taiłem łaski Twojej i prawdy Twojej wobec wielkiego zgromadzenia.
12.TYSIĄCL.WYD1(39:11) Sprawiedliwości Twojej w sercu nie skryłem; wyjawiłem Twą wierność i pomoc. Nie zataiłem Twej łaski — ani Twej wierności — przed wielkim zgromadzeniem.
13.TYSIĄCL.WYD5(40:11) Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem.
14.BRYTYJKA(40:11) Nie ukrywałem w sercu swoim sprawiedliwości twojej, Opowiadałem o wierności twojej i zbawieniu twoim; Nie zataiłem łaski i wierności twojej wobec wielkiego zgromadzenia.
15.POZNAŃSKA(40:11) Nie kryłem w głębi mego serca Twojej sprawiedliwości, głosiłem o Twojej wierności i pomocy; nie taiłem Twej łaskawości i prawdy przed wielkim zgromadzeniem.
16.WARSZ.PRASKA(40:11) Twej sprawiedliwości nie ukrywam w sercu, wszystkim mówię, żeś wierny i że mnie zbawisz; żeś dobry i prawdomówny, nie kryłem przed zgromadzeniem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(40:11) W moim sercu nie ukrywam Twojej sprawiedliwości, o prawdzie i Twej pomocy opowiadam; przed licznym zborem nie taję łaski oraz Twojej niezawodności.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(40:11) Twojej sprawiedliwości nie ukryłem w sercu, Opowiadałem o Twojej wierności i o Twoim zbawieniu, Twej łaski i wierności nie zataiłem przed wielkim zgromadzeniem.
19.TOR.PRZ.2023Twojej sprawiedliwości nie skrywałem w głębi serca, opowiadałem o Twojej wierności i Twoim zbawieniu; nie ukryłem Twojego miłosierdzia i Twojej prawdy w wielkim zgromadzeniu.